יוגנטרוף אױפֿן ראַדיאָ

נאָך אַ זומער איז אַריבער און דאָס הײסט אַז מיר יוגנטרופֿניקעס האָבן געמאַכט נאָך אַ ייִדיש-װאָך. דאָס יאָר איז זי פֿאָרגעקומען אין מערילאַנד. אַ דאַנק די באַטײליקונג פֿון חנה ראָזענפֿעלד פֿונעם ראַדיאָ פּראָגראַם “נײַע כװאַליעס” װאָס טראַנסמיטירט אױף דער סטאַנציע פֿונעם מעלוכישן ראַדיאָ אַגענטור אין פּױלן, האָט מען געמאַכט פֿיר פֿאַרשידענע ראַדיאָ-פּראָגראַמען װעגן דער הײַיאָריקער ייִדיש װאָך אין װאָס מ’האָט אינטערװיויִרט די אָנטײלנעמערס.
הערט זיך צו און האָט הנאה.

אַן אינטערװיו מיט דזשאָרדין קוציק װעגן זיך און װעגן דער ייִדיש-װאָך

 מ’אינטערװיויִרט יאַנקל־פּרץ בלום ,דזשאָרדין קוציק, יהודית וואַלעצקי ,גדליה איידלמאַן, שבע צוקער, איִוו יאָכנאָוויץ, יעלענאַ שמולענסאָן, אָרן ריקמאַן. 

אינטערװיוען מיט אַ טײל פֿון די עלטערן אין אונדזער קרײַז װאָס האָדעװען זײערע קינדער אױף ייִדיש.

מאָטל גאָרדאָן רעדט װעגן זײַן אַרבעט און זײַנע אײַנדרוקן פֿון דער ייִדיש װאָך. ער און חנה ראָזענפֿעלד האָבן הײַיאָר באַקומען די פֿראָסט פֿאָנד סטיפּענדיע פֿאַר ייִדיש-רעדנדיקע יונגע לײַט און קולטור-טוערס פֿון מיזרח אײראָפּע.

Posted in אינטערװיוען | 2 Comments

יונגע שטימען אין פֿאָרווערטס

אויף די פֿיס האָט ער געטראָגן אַ פּאָר בלאָע סאַנדאַלן. אין דער רעכטער האַנט — געהאַלטן אַ זעקעלע מיט אַ מאַראַנץ, אַ סענדוויטש מיט קעז און אַ פֿלאַש וואַסער. ער האָט אײַנגעאָטעמט די פֿרישקייט וואָס דער ווינט האָט אים צוגעטראָגן.

דאָס מאָל זענען די ריחות פוֿנעם גליל נישט געווען בכּוח צו מונטערן זײַן געמיט. ער האָט זיך געלאָזט גיין באַרג־אַראָפּ. די שטראַלן פֿון דער פֿרימאָרגנדיקער זון האָבן געקיצלט זײַנע רויטלעכע אויגן. נאָך אַ שעה גיין איז ער שוין געווען אין טאָל.

זײַנע פֿיס זענען געשטאַנען אויף דער שוועל פֿון זײַן פֿאַרלוירענעם קיניגרײַך, בײַם טײַכל, וווּ ער פֿלעגט פּליוסקען זיך אין די קינדער־יאָרן.

זײַן אייגענער קינדישער, קײַקלדיקער געלעכטער האָט אים אַ קלינג געטאָן אין די אויערן. איצט האָבן אָט די רגעס אויסגעזען אַזוי ווײַט, ווי אַלץ וואָלט פֿאָרגעקומען אויף אַן אַנדער וועלט, אויף אַן אַנדער פּלאַנעט.

די איינציקע זאַך וואָס איז פֿאַרבליבן פֿון יענער צײַט, איז טאַקע דאָס טײַכל.

ער האָט געקוקט אויף דעם וואַסער, באַוווּנדערט דעם שטילן כּוח מיט וועלכן עס שנײַדט זיך דורך אַ וועג אינעם טאָל צו די פֿעלדזן און שטיינער. דאָרט געזעגנט זיך דאָס טײַכל מיט די שפּיציקע פֿעלדזן, גלעט זיי שטילערהייט און לאָזט זיך ווײַטער אין זײַן אייביקן וועג צום ים אַרײַן.

דער כּוח פֿון גראַוויטאַציע טרײַבט עס עקשנותדיק, פֿון ששת־ימי־בראשית אָן ווײַטער און ווײַטער אין טיפֿעניש פֿון צײַט. דער ים ווערט נישט פֿול, דאָס טײַכל ווערט נישט אויסגערונען.

אַרום אַ ברוינעם פֿעלדז שווימען שוואַרצינקע קאָפּ־עקלעך, דאָס קליינוואַרג פֿון די פֿראָשן. זיי דרייען זיך אין אַ פֿריילעכן, אומזיניקן קאַראַהאָד — פֿלינק מיט אַ לעבנס־לוסטיקן, קרעפֿטיקן דריי. לוסט און כּוח טראָגן אין זיך די באַשעפֿענישן, וועלכע האָבן זיך ערשט אויסגעפּיקט פֿון דער דורכזיכטיקער רויג.

אַזאַ נײַגער צום לעבן האָט איציק אויך געהאַט אין זיך אין יענע ווײַטע קינדער־יאָרן.

נישט ווײַט פֿון אַ שאַר קליינע פֿישלעך איז געלעגן אַ צעפּלעטשט פּלאַסטיק־פֿלעשל. דער העל-גרינער קאָליר האָט זיך געוואָרפֿן אין די אויגן. די פֿישלעך מיט שײַנענדיקע, זילבערנע שופּן גיבן זיך אַ לאָז צום פֿלעשל, טוען עס אַ צופּ — נישטאָ וואָס צו נאַשן — און באַהאַלטן זיך אונטער די שטיינער. נאָך אַ מינוט-צוויי שווימען זיי אַרויס פֿון זייער באַהעלטעניש און נעמען זיך ווידער פֿאַרזוכן דאָס פֿלעשל. אַ נאַרישע פּעולה אָן אַן אנהייב און אָן א סוף…

איציק גיט אַ טראַכט: אפֿשר איז אויך זײַן לעבן אַזוי אומזיניק?

לעבן דעם טײַכל וואַכן עטלעכע שטאָלצע פֿײַגנביימער. זייערע שטאַמען — ברייטע, האַרטע און קרומע פֿאַר אַלטקייט, זײַנען אויסגעשטאַנען היצן און שלאַקס־רעגנס. צוליב וואָס טאַקע?

אַ ווינטל גנבֿעט זיך צווישן די גרויסע, גרינע בלעטער און נאָר פֿונעם לײַכטן שאָרך פֿאַלן די צײַטיקע פֿײַגן, ווי דערשאָסענע פֿייגל. אין צוויי, דרײַ טעג אַרום וועט נישט בלײַבן פֿון זיי קיין סימן.

איציק האָט אָנגעטראָטן מיט אַ פֿוס אויף אַ פּירה — סתּם אַזוי, אָן אַ פֿאַרוואָס. ער האָט זיך ווידער אומגעקוקט און נישט פֿאַרשטאַנען וואָס פּלוצעם שטייט ער דאָרט, לעבן “זײַן” טײַכל.

דרײַ אַזייגער בײַ נאַכט, בשעת די געדיכטע פֿינצטערניש האָט זיך געראַנגלט מיטן ליכט פֿונעם קאָמפּיוטער־עקראַן, האָט ער צוגעשיקט אַ קאַרגן בליצבריוו זײַן שעף וואָס זיצט אין קאַליפֿאָרניע. “איך פֿיל זיך נישט גוט הײַנט, צום באַדויערן, וועל איך נישט קענען קומען צו דער אַרבעט. אַלדאָס בעסטע. איציק”.

ער האָט זיך געפֿילט נישט גוט, ווי “נישט גוט” הייסט. דאָס לעבן האָט אים ווידער געפּאַטשט אין פּנים. ער האָט זיך געגעבן דאָס וואָרט, אַז דאָס וועט זײַן דער לעצטער פּאַטש. ער גייט אַ סוף מאַכן צו דער גאַנצער קאָמעדיע.

עטלעכע שעה פֿריִער איז זי געקומען צו אים. “זי” איז, אייגנטלעך, זײַן חבֿרטע. ס׳הייסט, זיין חבֿרטע ביז נעכטן בײַ נאַכט. הײַנט אַרויסצורעדן איר נאָמען קאָסט אים צופֿיל כּוחות.

זי איז געזעסן אויפֿן דיוואַן מיט פֿאַרלייגטע הענט. צווישן אירע אײַנגעשרומפּענע ליפּן האָט זי אויסגערעכנט אַ גאַנץ צעטל מיט זײַנע מעלות. די שיינע ווערטער, צעשיט מיט אַ ברייטער האַנט, האָבן נישט צוגעזאָגט קיין גוטס.

“וואָס עפּעס אַזאַ לויב־געזאַנג אין מיטן דערינען?” — האָט ער הייזעריקלעך געפֿרעגט.

זי האָט אַרויסגעבראַכט די פֿאַרפֿרוירענע ווערטער שטילערהייט: “מיר ראַנדקעווען שוין אַ פּאָר גוטע חדשים, אָבער איך בין נישט זיכער, צי דו ביסט טאַקע דער מענטש וואָס איך זוך אים, ווי אַ פּאַרטנער אין לעבן”. “פּאַרטנער”, אויך מיר א וואָרט! אירע ווערטער האָבן אים געשלאָגן אין פּנים, ווי האָגל. ער האָט געפּרוּווט זיך אויסטענהן מיט איר, איבערצײַגן.

זי האָט זיך נישט גערירט פֿון איר מיינונג. ער האָט פּלוצעם דערפֿילט, אַז ס׳איז גאָטס רחמנות צו קוקן אויף אים.

אַ שרעקלעכע מידקייט האָט זיך אויף אים אַרויפֿגעלייגט. זי איז אַוועקגעגאַנגען. ער האָט זיך פֿאַרקאָכט אַ שטאַרקע, שוואַרצע קאַווע. “ס׳וועט זײַן אַ לאַנגע נאַכט”, — האָט ער גערעדט צו זיך, ווי ס’פּאַסט פֿאַר אַ מענטש, וואָס האָט זיך פּלוצעם דערפֿילט עלנט…

איציק האָט געוואָרפֿן אַ שטיינדל אין אַ פֿעלדז — זאָל אים אויך וויי טאָן.

בײַם ראַנד פֿונעם טײַכל האָט זיך געשלעפּט אַ צעשויבערטער, קויטיקער הונט. ער האָט געהינקט אויף דער פֿאָדערשטער לאַפּע, און אויסגעזען ווי אַ מין געמיש פֿון אַלע הינט אויף דער וועלט.

“איך זע איצט אויס נישט שענער…” — נאָך אַ זיפֿץ האָט איציק דעם הונט אי געפֿרעגט, אי געזאָגט: “האָט מען דיך, הייסט עס, אויך איבערגעלאָזט?”

דער הונט האָט אויפֿגעהויבן די אויגן פֿול מיט געלן אומעט. “ביסט הונגעריק, נישט אַזוי?” איציק האָט אַרויסגעשלעפּט פֿונעם זעקעלע דעם סענדוויטש און געוואָרפֿן צום הונטס פֿיס.

דער הונט האָט זיך באַלד אַ וואָרף געטאָן צום שטיקל ברויט מיט קעז.

“עס געזונטערהייט, פֿרעסי”, האָט איציק צוגעקלעפּט אַ נאָמען דעם היימלאָזן הונט.

איידער איציק האָט זיך גוט אומגעקוקט האָט דער הונט שוין געהאַט אויפֿגעגעסן דעם סענדוויטש מיט אַ הינטישן אַפּעטיט.

“זאָל דיר ווויל באַקומען, פֿרעסי. איצט, גיי. איך וועל גיין מיט מײַן וועג, און דו וועסט גיין מיט דײַנעם”.

האָט איציק פֿאַרטריבן דעם הונט און זיך געלאָזט גיין צוריק. ער האָט אָבער געפֿילט מיטן נאַקן דעם הונטס בליק. ער האָט אויסגעדרייט דעם קאָפּ און זיך אָנגעטראָפֿן אין צוויי מילדע און אומעטיקע אויגן.

“קום, פֿרעסי, קום”, — האָט איציק זיך אָנגערופֿן. דער הונט האָט זיך נישט געלאָזט לאַנג בעטן.

צוגעלאָפֿן צו זײַן נײַעם באַלעבאָס, זענען זיי שוין געגאַנגען באַרג־אַרויף איינער לעבן דעם צווייטן, ווי אַלטע, גוטע פֿרײַנד.

איציק האָט געפֿילט, ווי דער ווינט וויגט אים, שטילט אין אים אײַן די פֿאַרלוירנקייט. האַרט לעבן דעם אויטאָ האָט איציק דערזען, ווי דער הונט שמעקט זיך אַרום, שאַרט די מאָרדע איבער דער ערד. “אָט, וועט ער באַוואַסערן די גלילער ערד”, האָט איציק געפּסקנט.

צו זײַן חידוש האָט דער הונט נישט פֿאַרריסן קיין פֿיסל, נאָר זיך צוגעזעצט ווי אַ פּריצה. “ביסטו אַ ‘זי’, הייסט עס, אַ צויג”, — האָט ער צוגעשמייכלט.

“ווילסטו אפֿשר זײַן מײַן פּאַרטנערשע?”.

פֿרעסי האָט אַרויסגעשטעקט די צונג, וואָס האָט געקאָנט פֿאַרטײַטשט ווערן, ווי “יאָ”.

ער האָט אויפֿגעעפֿנט די הינטערשטע טיר פֿון דעם אויטאָ, ווי פֿאַר אַ דאַמע. צוריק צו דער ציוויליזירטער וועלט זײַנען זיי שוין געפֿאָרן אין איינעם.

ווען איך בין אָנגעקומען שטודירן אין מינעאַפּאָליס, האָב איך עטלעכע חדשים געוווינט לעבן הוליאַקעס און לעביונגען — “פֿרעטבויס” בלע״ז — אין אַ געגנט ניט ווײַט פֿונעם אוניווערסיטעט, וואָס הייסט “דינקיטאַון.” פֿאַרשטייט זיך, אַז דעם ערשטן זמן בין איך זייער ווייניק געשלאָפֿן. דערנאָך האָב איך געוווינט עטלעכע חדשים אין אַ חורבֿה אין אַן אָרעמען קוואַרטאַל, וווּ עס הענגען אַ סך שילדן, ווי למשל אַזאַ: “דאָס איז אַ נאַרקאָטיק־פֿרײַע געגנט” — דערפֿון קען מען דרינגען, אַז מע פֿאַרקויפֿט דאָרט נאַרקאָטיק אויף יעדן ראָג. איך האָב געוווינט אין מײַן חורבֿה אין גאַנצן אַליין, סײַדן די ווילדע וועווריקעס, וואָס האָבן פֿאַר זיך געמאַכט אַ היים אין מײַן דאַך און ניט געלאָזט שלאָפֿן בײַ נאַכט.

סוף־כּל־סוף, האָב איך באַשלאָסן, אַז איך וויל וווינען ערגעץ שטיל, וווּ קיינער וועט מיר ניט שטערן און איך וועל קענען רויִק לייענען און שטודירן ווי געהעריק. איך בין אַרײַן אין וווין־אָפּטייל בײַם אוניווערסיטעט און געבעטן די סעקרעטאַרשע זי זאָל מיר געפֿינען עפּעס אַ צימערל אין אַ מושבֿ־זקנים, צי אַן אַנדער מין אַנשטאַלט פֿאַר אַלטע־לײַט. צום באַדויערן, האָט זי געזאָגט, האָבן זיי ניט אַזעלכע צימערלעך, אָבער אַן אַלטע פֿרוי האָט איר נאָרוואָס געהאַט געקלונגען און געבעטן, מע זאָל איר געפֿינען אַ סטודענט וואָס זאָל וווינען בײַ איר און איר מאַן. איך האָב דאָס פּאַפּיר מיטן טעלעפֿאָן־נומער גענומען, געקלונגען, געמאַכט אַ וויזיט און אין דעם זעלבן טאָג געהאַט אַ צימער אינעם קעלער פֿון דעם שיינעם, גרויסן הויז בײַם טײַך מיסיסיפּי, וווּ עס האָבן געוווינט מיסטער און מיסעס הורוויטש.

עוועלין הורוויטש איז געווען זייער אַ סימפּאַטישע באַריידעוודיקע פֿרוי אין די שפּעטע זיבעציקער, וואָס האָט, דער עיקר, געדאַרפֿט אַ ביסל הילף מיט אירע טאָג־טעגלעכע באַדערפֿענישן פֿון אַזאַ גרויס הויז: רײַניקן די בערגלעך שניי ווינטער, וואָס אין מינעאַפּאָליס געדויערט ער 5 אָדער 6 חדשים און באַדעקט די גאַנצע לאַנדשאַפֿט כּסדר מיט עטלעכע פֿוס שניי און אײַז; אין האַרבסט — צונויפֿשאַרן בערגלעך בלעטער, וואָס פֿאַלן אַראָפּ פֿון די ריזיקע ביימער; און אין פֿרילינג שנײַדן דאָס גראָז אויף דער קליינער לאָנקע פֿאַר דעם הויז און אויף דער זייער גרויסער לאָנקע הינטן. אַזוי ווי איך האָב קיין מאָל ניט געהאַט געטאָן אַזאַ מין אַרבעט, איז זי אויף מיר געפֿאַלן ווי אַ שווערע לאַסט. עס האָט זיך מיר געדאַכט, אַז איך פֿאַרברענג מײַן גאַנץ לעבן מיט שופֿלען, שאַרן און שנײַדן, ווי אַ שקלאַף וואָס רײַסט באַוול אין פֿעלד; כאָטש פֿאַקטיש, בין איך געווען זייער אַ פֿוילער און אָפּגעלאָזענער גערטנער און דער הויף האָט צו ביסלעך אָנגעהויבן אויסזען ווי אַ ווילדעניש. עוועלין האָט אויך געדאַרפֿט האָבן אַ מענטש מיט וועמען צו שמועסן, ווײַל איר מאַן, לעאָניד, איז געווען אַ האַלב־טויבער, אַ קאַרגער אויף ווערטער און פֿלעגט דעם גאַנצן טאָג נישטערן אין זײַנע ביכלעך און אַרבעטן אויף עפּעס אַ כּתבֿ־יד, וואָס ער האָט קיין מאָל ניט געקענט פֿאַרענדיקן. צום באַדויערן, בין איך געווען אַ ביסל געראָטן אין אים און האָב זעלטן זיך אַרויסגעכאַפּט מיט אַ וואָרט, בעסער געוואָלט זיך באַהאַלטן אין מײַן צימערל מיט מײַנע אייגענע ביכלעך.

לעאָניד הורוויטש, אָדער ליִאָ, ווי מע פֿלעגט אים רופֿן, איז געווען אַ ייִד אין די הויכע אַכציקער, אַ פּענסיאָנירטער פּראָפֿעסאָר פֿון עקאָנאָמיע. מע האָט זיך געשושקעט, אַז אין די 60ער יאָרן, אין דער ליבעראַלער פּאָליטישער תּקופֿה, האָט ער געשפּילט אַ גרויסע ראָלע ווי אַן אַרכיטעקט פֿון דער פֿאַרזאָרג־עקאָנאָמיע (“וועלפֿייר” בלע״ז). מיט מיר האָט ער אויך זעלטן גערעדט, נאָר אַ מאָל פֿלעגן מיר זיך באַגעגענען בײַם טישל אין קיך און פֿירן אַ שמועס וועגן איינעם פֿון זײַנע אינטערעסן: כינעזיש, די ביבלישע אַרכעאָלאָגיע, די כאַזאַרן, אָדער נאָך עפּעס אַזוינס. ער האָט אויך דערציילט וועגן זײַן אייגן לעבן, און טייל מאָל האָב איך זיך אַפֿילו צוגעהערט צו זײַנע רייד.

לעאָניד איז געבוירן געוואָרן אין מאָסקווע פֿאַר דער אָקטאָבער־רעוואָלוציע און איז אויפֿגעוואַקסן אין וואַרשע. זײַן טאַטע איז געווען אַן אַדוואָקאַט און די משפּחה האָט געהאַט אַ שיינע בירגערלעכע עקזיסטענץ, אַפֿילו געהאַט אַ דינסט. אין דער היים האָט מען גערעדט פּויליש, כאָטש זײַן טאַטע האָט אויך געקענט ייִדיש און אין עוועלין און לעאָנידס הויז האָבן זיך געפֿונען אַ צאָל ייִדישע ביכער, וואָס האָבן אַ מאָל געהערט צו אים. לעאָניד האָט שטודירט אינעם וואַרשעווער אוניווערסיטעט און האָט געדענקט ווי מע האָט אײַנגעפֿירט די “געטאָ־בענק”, די ספּעציעלע בענק פֿאַר ייִדישע סטודענטן, וואָס האָבן ניט געטאָרט זיצן צוזאַמען מיט די פּאָליאַקן. די אַנטיסעמיטישע באַדינגונגען האָבן אים אָבער געראַטעוועט, ווײַל ער האָט זיך געפֿילט געצוווּנגען אַוועקצופֿאָרן פֿון פּוילן אין 1938 און ווײַטער שטודירן אין לאָנדאָן, וווּ עס האָט זיך דעמאָלט געפֿונען די בעסטע פּראָגראַם אין עקאָנאָמיע. אין 1940 איז ער אָנגעקומען אין אַמעריקע און שוין דאָ פֿאַרענדיקט זײַן דאָקטאָראַט אינעם אוניווערסיטעט פֿון שיקאַגאָ, וווּ עוועלין איז געווען זײַן לערן־אַסיסטענטקע, און מיט וועמען ער האָט חתונה געהאַט אין 1944. זײַן טאַטע האָט איבערגעלעבט די מלחמה אין ראַטן־פֿאַרבאַנד און שפּעטער געלערנט אַלט־קירכנסלאַוויש אין מינעאַפּאָליס.

פּראָפֿעסאָר הורוויטש, אַזוי האָב איך גערופֿן לעאָנידן — האָט ניט געמאַכט קיין זייער בכּבֿודיקן אײַנדרוק. ער האָט געהאַט אַ פּליך מיט אַ ראַנד ווילדע האָר; איז, ווי אַ סך אַלטע־לײַט, ניט געווען איבעריק ריין, און איז מסתּמא אין דער יוגנט אויך ניט געווען קיין גרויסער אַקוראַנטיסט. ער האָט זיך געפּאָרעט מיט פּאַפּירן אין וווינצימער און אין זײַן ביוראָ; קוים זיך גערירט, אָבער באַוויזן צו פֿאַרשטעלן מיט ביכער אַלע פֿרײַע ערטער — אויף די טרעפּ, אויפֿן טעפּעך. קוים געהערט וואָס מע רעדט צו אים, איז ער געווען זייער איינזאַם. דערצו האָט ער גערעדט פּאַמעלעך מיט אַ שווערן פּוילישן אַקצענט.

לעאָניד און עוועלין זײַנען ביידע געווען געטרײַע דעמאָקראַטן, איבערגעגעבענע די פּרינציפּן פֿון ליבעראַליזם. ער האָט ווייניק גערעדט דערפֿון, אָבער עוועלין האָט געברענט מיט כּעס קעגן די רעפּובליקאַנער, וואָס מאַכן אַ תּל פֿון די פֿאַרזאָרג־אינסטיטוציעס אין מינעסאָטאַ: די מלוכישע שולן, די שאָסעען, פֿונעם אוניווערסיטעט שוין אָפּגערעדט. מיט גרויס קלוגשאַפֿט האָב איך פֿון זיי אויסבאַהאַלטן מײַן פּאָליטישע פֿאַרגאַנגענהייט, ווי אַן אַמאָליקער פּרעזידענט פֿון די אוניווערסיטעט־רעפּובליקאַנער בײַם ניו־יאָרקער אוניווערסיטעט. ווען זיי האָבן גערעדט פֿון יענע זאַכן און געשריגן אויף דער טעלעוויזיע, פֿלעג איך שאָקלען מיטן קאָפּ און זיך מאַכן תּמעוואַטע. פֿאַר די וואַלן אין 2004 האָט עוועלין מיך דערמוטיקט זיך צו באַטייליקן, אַפֿילו געשיקט אַ שכנטע מיך צו דערמאָנען צו שטימען פֿאַר קערי און קעגן בוש. אָבער איך האָב עס נישט געטאָן.

אין מײַן לעצטן זמן אין מינעאַפּאָליס האָבן מיר לעאָניד און עוועלין אַ סך געהאָלפֿן. איין שיינע נאַכט איז פֿאָרגעקומען אַ ליקוי־לבֿנה און, אַזוי ווי די מזלות האָבן באַשטימט, האָב איך געהאַט אַן אויטאָ־אַקצידענט, צעבראָכן זיך אַ ביינדל אין פֿוס און פֿאַרבראַכט אַ שטיקל צײַט אין שפּיטאָל. אין משך פֿון איין חודש בין איך געגאַנגען אויף קוליעס און ניט געקענט, ווי געוויינטלעך, גיין צו דער אויטאָבוס־סטאַנציע, און פֿון דאָרט צו מײַן אָפּטייל. עוועלין האָט געדאַרפֿט מיך אַהין פֿירן מיט איר אויטאָ און עטלעכע שעה שפּעטער מיך אָפּנעמען, ווי אַ פּריוואַטער שאָפֿער. זי האָט אַפֿילו געמאַכט די ערשטע שיינע בילדער פֿון מיר, ווי איך שטיי לעבן די בערגלעך שניי וואָס איך האָב אַזוי פֿײַנט געהאַט, כּדי איך זאָל האָבן וואָס אַרויפֿצושטעלן אויף די שידוכים־וועבזײַטלעך. עצות האָט זי מיר אויך געגעבן, ווי אַזוי צו כאַפּן מיידלעך, וואָס האָבן ליב אַ קלוגע ווערטער “ניט בלויז גרויסע מוסקלען”. נו, דערפֿאַר האָט זי, אַ שיינע שיקסע פֿון וויסקאַנסין, זיך פֿאַרליבט אינעם קליינעם ייִדל לעאָניד, וואָס איז יונגערהייט אויך ניט געווען קיין גרויסער אַטלעט.

ניט געקוקט אויף דער גאַנצער הילף און ליבשאַפֿט וואָס עוועלין און לעאָניד האָבן מיר אַנטקעגן געבראַכט, האָב איך צום סוף באַשלאָסן צו פֿאַרלאָזן מינעאַפּאָליס און מײַן גראַדויִר־פּראָגראַם דאָרטן און זיך אַריבערפּעקלען צוריק אַהיים קיין ניו־יאָרק. דערנאָך האָב איך זיי געזען בלויז איין מאָל, מיט צוויי יאָר שפּעטער, ווען איך בין געקומען אויף אַ ייִדיש־קאָנפֿערענץ, וואָס איז צופֿעליק פֿאָרגעקומען אין מינעאַפּאָליס. דאָס הויז איז דעמאָלט שוין געשטאַנען האַלב ליידיק, ווײַל עוועלין און לעאָניד זײַנען געהאַט אַריבער אין אַ קליינער דירה, וואָס איז געווען בעסער צוגעפּאַסט צו זייערע באַגרענעצטע כּוחות. זיי האָבן פּונקט געהאַלטן בײַם אַריבערברענגען די אַלע ביכער און מעבל, וואָס זיי האָבן אָנגעזאַמלט אין משך פֿון זייער לאַנג לעבן צוזאַמען. זיי האָבן מיך פֿאַרבעטן אויף אַ וועטשערע אין עפּעס אַ ביליקן רעסטאָראַן, און איך האָב געמאַכט בילדער פֿון זיי, ווי זיי קוקן אויף מיר און ציילן גאָר פֿאָרזיכטיק דאָס ביסל “טיי־געלט” פֿאַרן קעלנער. קאַרג איז לעאָניד געווען ניט נאָר אין ווערטער.

מיט אַ פּאָר יאָר שפּעטער האָט מײַן מאַמע מיר דערמאָנט איך זאָל זיי אָנקלינגען — אַזאַ שיין פּאָרפֿאָלק, אַזעלכע האַרציקע מענטשן, וואָלט איך געדאַרפֿט בלײַבן מיט זיי אין פֿאַרבינדונג. איך האָב גערעדט מיט עוועלין, געהערט אַ פּאָר ווערטער פֿון לעאָניד, און זיך דערוווּסט, אַז זײַן געזונט איז ניט צום בעסטן, נעבעך.    , יעדע וואָך האָט ער געדאַרפֿט גיין אין שפּיטאָל פֿאַר “דײַעליסיס” — אַזאַ מין בלוט־רייניקונג. איך האָב זיי געוווּנטשן אַל דאָס גוטס, און דאָס איז געווען אונדזער לעצטער שמועס.

אפֿשר אַ חודש שפּעטער האָב איך געלייענט אין דער צײַטונג און געזען אין די נײַעס, אַז לעאָניד הורוויטש, אין עלטער פֿון נײַנציק יאָר, האָט געוווּנען די נאָבעל־פּרעמיע אין עקאָנאָמיע פֿאַר זײַן פֿאָרשונג אין “מעכאַניזם־דיזײַן־טעאָריע”. דערמיט איז ער געווען דער עלטסטער מענטש, וואָס האָט אַ מאָל געוווּנען אַ נאָבעל־פּרעמיע. אין אינטערוויוען האָט ער געזאָגט, אַז ס׳איז געווען אַ ספֿק, צי ער וועט אַ מאָל געווינען, ווײַל די מענטשן וואָס האָבן פֿאַרשטאַנען ווי וויכטיק ס׳איז געווען זײַן פֿאָרשונג, זײַנען שוין געווען אויף יענער וועלט. לעאָניד איז ניט געווען בכּוח צו פֿליִען קיין שטאָקהאָלם אויף דער צערעמאָניע מיטן שוועדישן קעניג, אָבער אַ מלוכישער שליח איז ספּעציעל געקומען קיין מינעאַפּאָליס פֿאַר אַ באַזונדערער, פּערזענלעכער צערעמאָניע. אַן אוניווערסיטעט־זשורנאַל האָט געדרוקט אַן אַרטיקל וועגן דעם מיט בילדער, וואָס ווײַזן לעאָניד אַרומגערינגלט מיט אַ גרויסן עולם.

איך האָב געדאַרפֿט אים קלינגען אין די וואָכן נאָך דעם ווי ער האָט געוווּנען די פּרעמיע, אָבער איך האָב זיך געזאָגט, אַז איצטער הערשט דאָרט אַ גרויסער טומל, אַז די גאַנצע וועלט וויל רעדן מיטן אַלטן ייִד. איך האָב אים ניט געקלונגען און מיט עטלעכע חדשים שפּעטער האָב איך שוין געלייענט דעם נעקראָלאָג אין דעם “ניו־יאָרק טײַמס”: “לעאָניד הורוויטש, נאָבעל־עקאָנאָמיסט, געשטאָרבן צו 90 יאָר”.

אײַ, נאַרישע, גראָבקעפּיקע יוגנט! וויפֿל שעה האָב איך פֿאַרבראַכט מיט די פּוסטע ביכלעך מײַנע, ווען איך האָב געדאַרפֿט גיין רעדן מיטן גאָון איך האָב געוווינט אונטער איין דאַך! וויפֿל האָט ער געהאַט צו דערציילן וואָס איך האָב ניט געוואָלט הערן! נאָר דאָס לעבן איז קורץ און דער שׂכל איז נאָך קירצער. בין איך צופֿרידן, וואָס איך האָב זוכה געווען אים און זײַן ווײַב צו קענען כאָטש אַ ביסל.

Posted in מעשׂיות | Leave a comment

שרײַבקרײַז דעם 13טן אַפּריל

Posted in אונטערנעמונגען | Tagged | Leave a comment

אַ סעגמענט רעדט — פֿון שמואל נײַדאָרף

Posted in פּאָעזיע | Leave a comment

שרײַבקרײַז 2/23/11

Posted in אונטערנעמונגען | Tagged | Leave a comment

ייִדיש־פֿאַרם אַסיפֿה 2010

Posted in אונטערנעמונגען, ווידעאָ, פֿאַרשידנס | Tagged | Leave a comment

סטוטשקאָוו און דער גרויסער ווערטערבוך

רעדע פֿון לייזער בורקאָ אין שלום עליכם־צענטער, דעם 30סטן יאַנואַר 2011

Posted in אונטערנעמונגען, געשיכטע, פֿאַרשידנס | Tagged | 1 Comment

נײַע לידער פֿון לאה ראָבינסאָן און שמואל נײַדאָרף

Posted in פּאָעזיע | Tagged | Leave a comment

לייזער בורקאָס דעביוט אין פֿאָרווערטס

אַ קאָשמאַר

איין טאָג האָט לייזער זיך אויפֿגעכאַפּט און זיך עפּעס ניט געפֿילט ווי תּמיד. אָנגעהויבן, ווי יעדן אינדערפֿרי, זאָגן “מודה אַני”, איז אים די תּפֿילה ערגעץ פֿאַרשוווּנדן געוואָרן, איידער ער האָט זי געקענט אַרויסזאָגן. זײַן האַנט האָט געטאַפּט לעבן דעם בעט פֿאַרן נעגלוואַסער, כּדי זיך צו וואַשן, אָבער געפֿונען האָט זי בלויז אַ ווייכן טעפּעך און גלאַטיקע פֿרויענשיך מיט הויכע אָפּצאַסן. צעמישט, מיט אַ ווייטיק אין קאָפּ, איז ער אַרויס פֿון בעט, געפּלאָנטערט מיט די פֿיס, ביז ער איז געקומען צו דער טיר, און אַראָפּגעגאַנגען די טרעפּ, וואָס ער האָט אַפֿילו ניט געדענקט, אַז עס זײַנען דאָ טרעפּ אין זײַן קליינער דירה. פֿון אונטן, פֿון קיך, האָט זיך געטראָגן דער דערקוויקנדיקער ריח פֿון שטאַרקער קאַווע און פֿון אייער געפּרעגלט מיט פֿלייש.

“גוט מאָרגן, טײַערינקער!” האָט ער דערהערט פֿון הינטער אַ גרויסן רונדן טיש, פֿאַרשטעלט מיט אַ וואַזע בלומען און אַ רײַכן סערוויז. גערעדט האָט צו אים אַ שלאַנקע, בלאָנדע פֿרוי, וואָס האָט אים אַנטקעגנגעשמייכלט און געהאַלטן אין אָנגיסן צוויי גלעזער מאַראַנצן־זאַפֿט. “די קינדער זײַנען שוין אַוועק, איך האָב דיך ניט געוואָלט אויפֿוועקן”. מער ווי איר בלאָנדקייט און שיינקייט האָבן אים פֿאַרחידושט די גיכקייט און גראַציע, מיט וועלכע זי האָט זיך באַוועגט צווישן די טעלערס און געשיר, און דאָס שיינע ענגליש, וואָס זי האָט גערעדט. ער פֿלעגט אַזאַ ענגליש הערן נאָר פֿון די פֿרײַנדלעכע רעקאָרדירטע שטימען אין דער אונטערבאַן, אַרײַנפֿאָרנדיק אין מאַנהעטן. “כ׳האָב צוגעגרייט אַ פּרעזשעניצע מיט בייקאָן, פּונקט ווי דו האָסט עס ליב”, האָט זי גענומען צוויי טעלערס אין האַנט, “אָבער קודם, טרינק אויס די קאַווע, איידער זי ווערט קאַלט”.

לייזער האָט זיך אַוועקגעזעצט צום טיש און באַטראַכט מיט גרויסע אויגן דעם רײַך־מעבלירטן צימער. דורכן פֿענצטער האָט ער דערזען אַ שיינע, גרינע לאַנדשאַפֿט, וואָס האָט זייער ווייניק דערמאָנט אין וויליאַמסבורג. אויפֿן טיש איז געשטאַנען אַ שיינע קרישטאָל־וואַזע מיט כּל־מיני מטעמים און קאָלירטע מאַרציפּאַנעס, וואָס האָבן זיך ממש געבעטן, מע זאָל פֿון זיי כאָטש פֿאַרזוכן, אָבער זײַן ייִדיש געוויסן האָט אים אונטערגעזאָגט, אַז דאָס איז אַלץ טריף און אָסור. לייזער האָט זיך געקווענקלט: דאָ געגעבן אַ שמעק, דאָרט אַרײַנגעשטאָכן אַ גאָפּל צו זען וואָס ס׳איז אינעווייניק.

“איז דיר עפּעס ניט גוט, אַלעק, טײַערער?” — האָט די בלאָנדינקע אים אָנגערופֿן אויף זײַן גוייִשן נאָמען. — “געוויינטלעך עסטו אויף מײַנע פּרעזשעניצעס איינס און צוויי”.

באַמיִענדיק זיך אויסצובאַהאַלטן זײַן ברוקלינער אַקצענט, האָט לייזער געמורמלט: “איך בין ניט אַזוי הונגעריק. איך…” — אָבער וואָס נאָך צו זאָגן איז אים ניט אײַנגעפֿאַלן. ער האָט געקוקט אויף איר, געקוקט אויף דער פּרעזשעניצע, און פֿאָרזיכטיק גענומען שנײַדן, ווי אַ פּראַקטיקאַנט הייבט אָן זײַן ערשטע אָפּעראַציע אין לעבן. אין די אויערן, אַזוי ווי פֿון דער ווײַטנס, האָט ער געהערט די קולות פֿון דורות ייִדן, וואָס זײַנען געגאַנגען אויף קידוש־השם: “שמע ישׂראל השם אלוקינו…” אין קאָפּ האָט זיך אַלץ גענומען דרייען, ס׳איז אים געוואָרן שוואַרץ פֿאַר די אויגן, דאָס מעסער איז אַרויס פֿון זײַנע פֿינגער און געפֿאַלן אויף דער הילצערנער פּאָדלאָגע מיט אַ קלאַנג.

דער קלאַנג האָט לייזערן אויפֿגעוועקט אין בעט; ער האָט געהערט ווי דאָס בלוט קלאַפּט אים אין זײַנע אויערן. די אויגן האָבן גאָרנישט ניט געזען. “וווּ בין איך? וואָס טו איך?” — האָבן געבליצט זײַנע געדאַנקען. “וווּ איז די שיקסע?” אָבער דער חושך האָט זיך אָפּגעלאָזט און דאָס ביסל ליכט פֿונעם פֿענצטערל האָט אַנטפּלעקט קעגנאיבער דער ספֿרים־שאַנק. דער שום פֿונעם אַלטן לופֿטקילער און דאָס געזונטע כראָפּען פֿון זײַן ווײַב אינעם צווייטן בעט האָבן אים באַרויִקט — אַלץ איז אויפֿן אָרט, ברוך־השם. ער האָט אַ דריי געטאָן די לינקע פּאה, זיך פֿאַרטראַכט און באַשלאָסן, אַז ער דאַרף אַראָפּקריכן פֿון בעט און אויסטרינקען אַ גלאָז וואַסער. דערבײַ האָט ער זיך געהיט ניט אָנצוטרעטן אויף די שפּילעכלעך, ניט מאַכן קיין רעש, כּדי ניט אויפֿצוּוועקן די קינדערלעך, וואָס שלאָפֿן ניט אַזוי שטאַרק ווי זײַן פּלוניתטע, אַ לעבן אויף זייער קאָפּ. שוין מיט דעם גלאָז וואַסער אין האַנט איז לייזערן אײַנגעפֿאַלן, אַז ס’וואָלט אויך ניט געווען שלעכט צו פֿאַרבײַסן מיט עפּעס — נאָר דער פֿרידזשידער איז געווען אָנגעפֿילט מיט שבתדיקע מאכלים, וואָס ער האָט ניט געטאָרט אָנרירן. סײַדן אַן אָנגעביסענעם עפּל, וואָס איז דאָרטן געלעגן שוין עטלעכע טעג. ער האָט געזאָגט די ברכה און זיך צוגערירט צום פֿרוכט — נעבעך פֿאַרפֿוילט.

אַן אומצופֿרידענער און אַ הונגעריקער האָט לייזער צוריק געשלעפּט זיך צו זײַן בעט, שטיל ניט אַרויסלאָזנדיק קיין פּיפּס. און דאָך, אַז ס׳איז באַשערט, קאָן מען עס נישט אויסמײַדן. ער האָט פֿאַרטשעפּעט מיט אַ פֿוס אינעם פּליושענעם ספֿר־תּורהעלע, וואָס די קינדער שפּילן זיך דערמיט. לייזער איז, נעבעך, געפֿאַלן און זיך אַ קלאַפּ געטאָן מיטן קאָפּ אינעם זשומענדיקן לופֿטקילער. זײַן פֿאַלן האָט אויפֿגעוועקט די גאַנצע שטוב — געוואַלד, וואָס איז געשען? אָבער לייזער האָט עס שוין ניט געהערט.

ער איז געקומען צו זיך פֿון אַ ווייכן צוריר מיט אַ האַנט צו זײַן שטערן. צו עפֿענען די אויגן איז אים געווען שווער, ניט צוליב עפּעס אַ ווייטיק — דאָס ליכט האָט אים בלינד געמאַכט. קוים אויפֿגעקלעפּט די וויִעס האָט ער דערזען, ווי אַ פֿרעמד ייִנגעלע שטייט פֿאַר אים און קוקט אים אַרײַן אין פּנים מיט גרויס נײַגער. אַ פֿרעמד ייִנגל, מיט לאַנגע בלאָנדע האָר, אָן פּאות, אָן אַ קאַפּל. אָבער דאָס ייִנגל האָט גלײַך געגעבן אַ שמייכל צו לייזערן און געפֿרעגט: “מאַמי, איז דאָס מײַן דעדי?”


גיין אין חדר

יעדן זונטיק, אַרום 10:30 אין דער פֿרי, בשעתן לייענען אין מײַן דירהלע בײַם ייִדישן טעאָלאָגישן סעמינאַר, הער איך פֿון דרויסן די שפּיל פֿון די קלויסטערגלאָקן, וואָס דערמאָנען די פֿרומע קריסטן, אַז ס׳איז צײַט אָנצוהייבן זייער גאָטסדינסט. אַריבער דער גאַס פֿון אונדזער ייִדישן סעמינאַר שטייט דער פֿיל גרעסערער סעמינאַר פֿון די פּראָטעסטאַנטישע קריסטן, פּרעכטיק געבויט אין דעם גאָטישן סטיל, און איין בלאָק ווײַטער — דער ריזיקער טורעם פֿון דער ריווערסײַד־קירך. די אַרומיקע געגנט איז מיר גוט באַקאַנט, ווײַל קינדווײַז האָב איך געוווינט ניט ווײַט, און אין דער דאָזיקער קירך בין איך אַליין געגאַנגען אין אַ מין קינדער-גאָרטן, איידער מע הייבט ערנסט אָן מיט די לימודים אינעם ערשטן קלאַס.

די ריווערסײַד־קירך שטעלט מיט זיך פֿאָר אַ ליבעראַלן, אַרומנעמיקן מין קריסטלעכקייט, אַזוי טאָלעראַנט און אָפֿן, אַז פֿון מײַנע חדר־יאָרן געדענק איך ניט קיין שום קריסטלעכע סימבאָלן אָדער אידעעס. קריסטלעך איז געווען בלויז די אַרכיטעקטור. אָבער אפֿשר האָב איך אַ טעות, ווײַל פֿון יענער תּקופֿה פֿון מײַן לעבן געדענק איך בלויז פֿראַגמענטן. איך געדענק איין לערער מיט אַ באָרד וואָס האָט זשאָנגלירט. מיטאָג האָט מען אָפֿט געגעסן מאַקאַראָנען מיט קעז, צעטיילט דאָס מאכל מיט אַ גרויסן שעפּלעפֿל. נאָך מיטאָג איז געווען אַן “אָפּרוצײַט”, ווען אַלע קינדער האָבן געדאַרפֿט זיך לייגן שלאָפֿן אויף באַנקבעטלעך — און איך האָב ניט געוואָלט. אַנשטאָט שלאָפֿן פֿלעג איך אַרומלויפֿן אין די פֿינצטערע צימערן און שטיפֿן צוזאַמען מיט מײַן בעסטן חבֿר, וואָס האָט געהייסן דעניעל (דניאל). איך געדענק נאָך איינעם אַ תּלמיד מיט געקרײַזלטע האָר — דאַכט זיך, אַז ער האָט געהייסן פֿעליפּע — וואָס דעניעל און איך פֿלעגן אים דערגיין די יאָרן — פּײַניקן אויף אונדזער חדר־ייִנגלשן שטייגער. איין מאָל איז געווען עפּעס אַן אינצידענט אינעם וואַשצימער, ווען עמעצער האָט איבערגעצויגן איבערן טואַלעט־וואַסער אַ שטיק צעלאָפֿאַן — צום גליק, געדענק איך ניט דעם פּועל־יוצא דערפֿון. ס׳איז דאָרט געווען אַ שפּילפּלאַץ און צײַטן, ווען מען האָט געמעגט זיך שפּילן. איך געדענק נאָך אַ חבֿר, מיט רויטע געקרײַזלטע האָר — גרעגאָרי האָט ער געהייסן. איך בין געווען אויף זײַן געבוירן־טאָג־שׂימחה און געדענק זייער גוט די ליאַלקעלעך, מיט וועלכע מיר האָבן זיך געשפּילט, פֿיגורן פֿונעם פֿילם “שטערן־מלחמות”.

אין אונדזער בנין האָט געוווינט אַ משפּחה קובאַנער, דאַכט זיך צוויי שוועסטער מיט אַן אַלטער מאַמען, וואָס זיי האָבן מיר יעדעס יאָר געגעבן אַ שיינע מתּנה לכּבֿוד ניטל. ס׳איז אויך געווען אַ שכנה, אַן אַלטע יעקעטע, וואָס האָט געהייסן מיסעס וואַלעס, נאָכן מאַן, מיט וועמען זי האָט חתונה געהאַט אין ענגלאַנד, נאָך דעם ווי זי איז אַנטלאָפֿן פֿון דײַטשלאַנד. זי האָט גערעדט ענגליש זייער מאָדנע, ווי עס האָט זיך מיר געדאַכט, און מיך אָפֿט פֿאַרבעטן צו זיך צו עסן וווּרשטלעך מיט קאַרטאָפֿל. זי פֿלעגט מיך אויך נעמען אין קינאָ, כּדי אַליין צו זען די אַלע פֿילמען פֿאַר קינדער און אַנימאַציעס, וואָס זי וואָלט אַנדערש קיין מאָל ניט געזען. כאָטש מיסעס וואַלעס איז געווען אַ ייִדישע, האָט זי יעדעס יאָר אָרגאַניזירט אַ ניטל־שׂימחה בײַ זיך אין דער היים, אויף וועלכער עס פֿלעגן קומען אַ סך פֿרעמדע מענטשן. עס פֿלעגן שטענדיק קומען צוויי עלטערע מענער, וואָס נאָר מיט אַ סך יאָרן שפּעטער האָב איך זיך געכאַפּט, אַז זיי זײַנען אַ פּאָרפֿאָלק. עס איז געקומען אַן אַלטער שוואַרצער דאָקטער, וואָס האָט אַ מאָל געראַטעוועט דאָס לעבן פֿון מאַרטין־לוטער קינג, נאָך דעם ווי עמעצער האָט אין אים געשאָסן אין ניו־יאָרק, מיט 5—6 יאָר פֿאַרן צווייטן אַטענטאַט אין מעמפֿיס — צום טויט.

פֿאַרן בנין איז געשטאַנען אַ פּאָליציי־בודקע, וואָס איז שוין אַ סך יאָר ניטאָ. דאָרט פֿלעגט זיצן אַ פּאָליציאַנט און אויפֿפּאַסן אויף די קינדער, וואָס שפּילן זיך אויפֿן טראָטואַר לעבן דער גאַס, ווײַל די שטאָט איז דעמאָלט ניט געווען אַזוי זיכער ווי הײַנט. הינטן אויף דער וואַנט אין דער בודקע איז געהאָנגען אַ שילד געדרוקט מיט גרויסע אותיות: מע טאָר ניט אַזוי און אַזוי… איך געדענק, אַז דער שילד איז געווען איינע פֿון די ערשטע זאַכן, וואָס איך האָב איבערגעלייענט און פֿלעג עס לייענען נאָך אַ מאָל און איבער אַ מאָל, כּדי אַרויסצוּווײַזן מײַן לומדות. די קינדער וואָס האָבן זיך געשפּילט מיט מיר דאָרטן אויפֿן טראָטואַר, זײַנען, דאַכט זיך, געווען מערסטנס שפּאַנישע.

ניט ווי הײַנט, ווען איך האָב קינדווײַז געוווינט אויף דער “אַפּער וועסט סײַד”, האָב איך ווייניק ייִדן געקענט, אָדער בעסער געזאָגט: קיין אונטערשייד צווישן ייִד און גוי האָט פֿאַר מיר ניט עקסיסטירט. אַלע מענטשן פֿון אַלע קאָלירן און אַלע שפּראַכן האָבן זיך צונויפֿגערעדט און זיך געחבֿרט, פֿון רעליגיע שוין אָפּגערעדט — איך האָב ניט געוווּסט, וואָס דאָס איז אַזוינס רעליגיע, ניט געקוקט אויפֿן אָרט, וווּ איך בין געגאַנגען אין חדר. וואָס עלטער איך ווער, אַלץ מער דאַכט זיך מיר, אַז אַזאַ קוק אויף דער וועלט איז טאַקע דער ריכטיקער. מענטשן זײַנען מענטשן און ס׳רובֿ אונטערשיידן, וואָס מע מאַכט, זײַנען פֿאַלשע, געקינצלטע, שעדלעכע. ווען עס קלינגען די קלויסטערגלאָקן זונטיק אין דער פֿרי, רײַס איך ניט איבער צו לייענען ווײַטער דעם ייִדישן ראָמאַן, אָבער אינעם קלינגען הער איך די אַמאָליקע האַרמאָניע פֿון די קינדער־יאָרן, און איך טו אַ שמייכל.


בייסבאָל

דאָס ערשטע מאָל וואָס איך האָב געזען דעם טאַטן, בין איך געווען זעקס יאָר אַלט. ער איז געקומען צו גאַסט קיין ניו־יאָרק. מיר האָבן דעמאָלט געוווינט אין דער דירה אויף דער 116טער גאַס און ריווערסײַד־דרײַוו. צופֿעליק האָט ער אַליין, מיט אַ צוואַנציק יאָר פֿריִער, געהאַט געוווינט אין אַ צווייטער דירה אַריבער דער גאַס פֿון דעם בנין, אַזוי אַז די געגנט איז אים געווען באַקאַנט, אָבער איך אַליין — פֿרעמד. פֿון מײַן זײַט, האָט דער טאַטע בײַ דעם וויזיט שוין ניט געהאַט די לאַנגע באָרד, וואָס איך האָב געקענט פֿון די אַלטע בילדער, ווען טאַטע־מאַמע זײַנען געווען אַ פּאָר, בלויז וואָנצעס, וועלכע זײַנען דערצו שוין געוואָרן ווײַס.

לאַנג איז ער ניט געבליבן בײַ אונדז, אָבער איך געדענק, אַז אויף אַן אויטאָבוס האָט ער מיר געגעבן אַ פֿיגורקעלע אַזאַ, אַ “טראַנספֿאָרמער”, וואָס איך האָב געקענט פֿון דער טעלעוויזיע־אַנימאַציע. בײַ שפּעטערע וויזיטן האָב איך באַקומען נאָך מענערישע מתּנות אַזעלכע — למשל, אַ “מיט”, אַ מין הענטשקע וואָס עס טראָגט דער בייסבאָל־”כאַפּער”. איך און ער האָבן זיך געשפּילט אין “כאַפּן” אויפֿן קאַמפּוס פֿון קאָלאָמביע־אוניווערסיטעט — מסתּמא בלויז עטלעכע מינוט. איין מאָל זײַנען מיר צוזאַמען געגאַנגען זען אַן אמתע בייסבאָל־שפּיל, און ער האָט מיר דערקלערט די כּללים, פֿאַר וואָס די שפּילערס לויפֿן אַהין און צוריק, צווישן די לאַנגע הפֿסקות.

אַ געוויסע צײַט האָב איך זיך באַמיט צו אינטערעסירן מיט בייסבאָל, וואָס איז פֿון תּמיד אָן געווען איינע פֿונעם טאַטנס גרויסע לײַדנשאַפֿטן. איך האָב געזאַמלט די קאַרטלעך פֿון די פֿאַרשיידענע שפּילערס און געוווּסט די סטאַטיסטיק, ווער עס קען בעסער וואַרפֿן און כאַפּן און טרעפֿן דעם באַל. עס האָט גענומען אַ פּאָר יאָר, ביז איך געקומען צום געדאַנק, אַז בייסבאָל איז נאַריש, ניט געקוקט אויף דעם, וואָס אַ סך מענער און ייִנגלעך ווערן דערפֿון פֿאַרכאַפּט.

מיט יאָרן שפּעטער האָט דער זיידע מיר אַ מאָל געזאָגט, אַז ער האָט געקוקט ספּאָרט מיט זײַנע קינדער, ניט ווײַל ער אַליין האָט ספּאָרט אַזוי ליב געהאַט, נאָר ווײַל ער האָט געוואָלט, אַז זיי זאָלן עס ליב באַקומען. אַזוי וועלן זיי האָבן עפּעס בשותּפֿותדיקס, עפּעס וועגן וואָס צו שמועסן צווישן זיך און מיט אַנדערע מענטשן. אָבער זײַן זאַכלעכע אומערלעכע לאָגיק איז מיר ניט געפֿעלן; זי האָט געשמעקט מיט צבֿיעות.

צום סוף, בין איך פֿאַרבליבן מיט דער מאַמעס אינטערעסן: טעאַטער, קינאָ, ליטעראַטור. דעם טאַטנס שטעמפּל אויף מיר איז גיך־גיך אָפּגעווישט געוואָרן, אַרײַנגערעכנט בייסבאָל.

Posted in מעשׂיות, פֿאַרשידנס | Tagged | Leave a comment

עמיל קאַלינס דעביוט אין פֿאָרווערטס

ערשטע מלחמה־נאַכט

די לופֿט אין יענער צײַט איז געווען אָנגעלאָדן מיט פּולווער.

די איראַקישע אַרמיי האָט אײַנגענומען קוּוועיט מיט אַ פּאָר חדשים פֿריִער. די וועלט האָט בשום־אופֿן נישט געקענט מאַכן שלום מיטן עזות־פּנימדיקן אַרײַנרײַסן זיך אין אַ שכנותדיקער, פֿרידלעכער מדינה, וואָס איז אָנגעפּאָמפּעט מיט נאַפֿט דערצו.

סאַדאַם האָט פֿײַערלעך געמאָלדן, אַז אין פֿאַל אויב איראַק וועט אַטאַקירט ווערן, וועט ער הייסן באָמבאַרדירן ישׂראל אומברחמנותדיק. ס׳האָט זיך אַרויסגעוויזן, אַז ער פֿאַרמאָגט אין איינעם מיט איינפֿאַכע “סקאַד”־ראַקעטן אויך ראַקעטן, וואָס קענען טראָגן כעמישע שטאָף.

ייִדן, שוין גוט אויסגעפּרוּווטע מיט סטראַשנדיקע דיקטאַטאָרן, האָבן געפֿילט בחוש, אַז דאָ טרײַבט מען נישט מיט זיי קיין קאַטאָוועס. צה״ל האָט גענומען צעטיילן דער באַפֿעלקערונג פּושקעס מיט גאַז־מאַסקעס. דײַטלעכע און פּרטימדיקע אָנווײַזונגען ווי אַזוי צו גרייטן דעם “חדר־אטום” (איזאָליר־צימער) זענען פֿאַרעפֿנטלעכט געוואָרן אין די צײַטונגען, צוגעקלעפּט געוואָרן צו די אַפֿישן־שילדן אויף די גאַסן, איבערגעחזרט הונדערטער מאָל אינעם ראַדיאָ און טעלעוויזיע.

אין די שטיבער האָבן זיך צוביסלעך באַוויזן קריג־אַרסענאַלן.

מיר, טאַטע־מאַמע בײַ די שפּעטע דרײַסיקער, אַ באָבע און צוויי קינדער, וואָס גייען אין דריטן קלאַס, האָבן אויך געהאַט אונדזער אייגענעם קריג־אַרסענאַל אונטערן טיש פֿונעם טעלעוויזאָר אין דער באָבעס צימער. אונטערן טיש אויף דער פּאָדלאָגע, אין אַ שטילער שכנות, האָבן זיך אָפּגערוט צען ברוינע און ברייטע אײַנגעראָלטע פּאַסן פֿון קלעפּעכץ־פּאַפּיר, מיט וועלכן מ׳האָט געדאַרפֿט, לויט די אָנווײַזונגען, פֿאַרקלעפּן די דינע שפּאַרונעס וואָס בלײַבט צווישן דער פֿאַרמאַכטער טיר און דער ראַמע; אַ פּאַקעטל וואַטע אַרײַנצושטעקן אין דעם שליסל־לעכל, צוויי גרויע אויסגעריבענע שמאַטעס, וועלכע מ׳האָט געדאַרפֿט פֿריִער אײַננעצן אין וואַסער און דערנאָך צעלייגן בײַ דעם שוועל צווישן דער טיר און דעם דיל; און אויך די גרויסע נײַלאָן־בויגנס צו פֿאַרדעקן דאָס פֿענצטער וואָס האָט אַרויסגעקוקט אויפֿן באַלקאָן.

אויף די נײַלאָן־בויגנס זענען געלעגן פֿינף פּאָר גומענע מגושמדיקע ראָזעווע הענטשקעס — דרײַ פּאָר גרעסערע, פֿאַר דערוואַקסענע און צוויי קלענערע — פֿאַר מיר און מײַן ברודער.

לעבן די הענטשקעס, אָנגעשפּאַרט זיך אין דער וואַנט, זענען געשטאַנען פֿינף ברוינע קאַרטאָן־פּושקעס, אין וועלכע ס׳זענען געלעגן אונדזערע גאַז־מאַסקעס. אַז מ׳האָט אויפֿגעמאַכט אַזאַ פּושקע, האָט אַ זעץ געטאָן פֿון איר אַ שטאַרקער גערוך פֿון גומע. די מאַסקעס האָבן אויסגעזען ווי שוואַרצע, טויטע פֿיש־קעפּ, וואָס מע דערלאַנגט צום טיש ראָש־השנה. אי פֿאַר די פֿיש־קעפּ און אי פֿאַר די מאַסקעס האָב איך געהאַט שטאַרק מורא.

איך האָב דעמאָלט געהאַט אַ מאָדנע שפּיל. איך פֿלעג זיך אַרײַנגנבֿענען אין דער באָבעס צימער, עפֿענען מײַן פּושקע, קוקן גלײַך אין די דורכזיכטיקע, גלײַכגילטיקע אויגאַנעס פֿון מײַן גאַז־מאַסקע, זיך גוט איבערשרעקן און אַוועקלויפֿן.

יענעם אָוונט, דעם 17טן יאַנואַר 1991, זענען מיר, דער טאַטע און דער ברודער געזעסן אויפֿן קאָברעץ אין וווינצימער און געקוקט דעם טעלעוויזאָר. מיר, “מכּבי תּל־אָבֿיבֿ”, הייסט עס, האָבן געשפּילט קעגן די סאַמע פֿאַרביסענע שׂונאים, די יוונים, “אַריס סאַלאָניקי”, מיט גאָליס בראָש.

ניקי גאָליס האָט געמאַכט פֿון “מכּבי” אַש און פּאָרעך. ער האָט געטאָן אויפֿן מגרש אַלץ וואָס ס׳האָט זיך אים פֿאַרגלוסט. די “מכּבי”־שפּילער האָבן זיך נישט אונטערגעגעבן, געקעמפֿט מיט ציין און נעגל, אָבער ניקי האָט, ווי אויף צו להכעיס, געטראָפֿן אין קויש אַרײַן פֿון יעדן ווינקל.

נאָך פֿאַר דער הפֿסקה האָט שוין געשמעקט מיט אַ וויסטער מפּלה. איך, דעמאָלט אַ פֿאַרברענטער “מכּביסט”, האָב זיך נישט אָפּגעריסן פֿונעם עקראַן ביזן לעצטן פֿײַף. “אָריס” האָט אונדז צעמאָלן אויף מעל.

איך האָב זיך געלייגט שלאָפֿן. שטילע טרערן זענען געפֿאַלן אויפֿן קישן. אין מײַן דמיון איז ניקי גאָליס געווען אַ רשע מרושע, אַ שׂונא־ישׂראל פֿון דער זעלבער מדרגה, ווי אַנטיוכוס הרשע, ימח־שמו. איך האָב געשיט אויף זײַן קאַפּ די אַלע אומשולדיקע, קינדישע קללות וואָס איך האָב נאָר געקענט, און צוגעלייגט אַ טוץ פֿריש־אײַנגעבאַקענע זידלערײַען, צוגעטראַכט אין דער ביטערער מינוט.

איך געדענק נישט פּינקטלעך, ווען איך בין אײַנגעשלאָפֿן, אָבער איך געדענק זייער גוט, ווען איך האָב זיך אויפֿגעכאַפּט.

אַן אַלאַרעם האָט איבערגעריסן מײַן שלאָף.

דאָ און דאָרט האָבן געהילכט ווײַטע אויפֿרײַסן. די מלחמה האָט זיך אָנגעהויבן.

איך בין געלעגן אין בעט, מײַנע אבֿרים זענען געווען ווי געליימט. דער טאַטע איז צוגעלאָפֿן צו מיר, גענומען מיך אויף די הענט און איידער איך האָב זיך גוט אומגעקוקט, בין איך שוין געווען אויף דער באָבעס בעט. די שטאַרקע ליכט האָט מיך געשטאָכן אין די אויגן. ס׳האָט זיך געהאַלטן אַ פֿאַרציטערטע שטילקייט. דער מאַמעס האַסטיק עפֿענען די קאַרטאָן־פּושקעס מיט די גאַז־מאַסקעס האָבן אָט־די שטילקייט דורכגעלעכערט, ווי אַ דונער.

דער טאַטע האָט זיך געפּאָרעט בײַם פֿענצטער מיטן צוקלעפּן דאָס קלעפּעכץ־פּאַפּיר. איך האָב אָנגעטאָן די שטינקענדיקע מאַסקע. מײַנע הענט האָבן געאַרבעט ווי זיי וואָלטן געווען אויפֿן אייגענעם רשות. אַלע האָבן געטראָגן די זעלבע שוואַרצע מאַסקעס, וואָס פֿלעגן פֿריִער אַרויסרופֿן בײַ מיר שרעק. די נאַכט האָב איך צום ערשטן מאָל אינעם לעבן געפֿילט די טיפֿע רויִקייט פֿון אַ מענטשן, וואָס כאַפּט זיך, אַז ס׳איז דאָ בלויז אַן איינציקע אויסוועג־סטעזשקע, וווּ ער זאָל זיך נישט קערן און ווענדן.

דער קליינער, שוואַרצער טראַנזיסטאָר האָט קאַלט אָנגעזאָגט: מיט עטלעכע מינוט צוריק האָט זיך אָנגעהויבן אַ ראַקעטן־אַטאַק אויף ישׂראל. אַלע תּושבֿים פֿון אַלע ראַיאָנען ווערן געבעטן אַרײַנצוגיין אינעם “חדר אַטום”, אָנטאָן די גאַז־מאַסקעס און זיך צוהערן צו די אַנאָנסן פֿון צה״ל, וועלכע וועלן איבערגעגעבן ווערן דורך דעם ראַדיאָ און טעלעוויזיע.

“מאַמי, איך האָב פֿאַרגעסן אין מײַן צימער דאָס ווייכע קישעלע, וואָס איך נעם אַרום פֿאַרן שלאָף”, האָב איך געזאָגט דער מאַמען.

“לאָז דאָס אָפּ איצט”, האָט זי אומגעדולדיקט געענטפֿערט.

אַ לאַנגע שטילקייט האָט ווידער געהערשט אין צימער. איך האָב געוואָלט עפּעס זאָגן, זיך וויצלען, נאָר מײַן קאָפּ איז געווען ליידיק ווי ער איז קיינמאָל פֿריִער נישט געווען. ווי לאַנג זענען מיר געזעסן אַזוי געדענק איך נישט. דער ראַדיאָ האָט אונדז ווי אויפֿגעוועקט. מע האָט געמאָלדן, אַז מע מעג שוין אַרויסגיין פֿון די געשיצטע צימערן. תּיכּף נאָכדעם האָט זיך דערהערט אַ צווייטער אַלאַרעם, דאָס מאָל האָט ער געקלונגען ווי אַ קרעכץ, וואָס קומט אַרויס פֿון די טיפֿענישן פֿון דער נשמה.

אויך דאָס מאָל איז מען איבערגעקומען בשלום.

ס׳האָט גענומען בלויען אין דרויסן, ווען די גאַנצע משפּחה האָט זיך געגרייט גיין שלאָפֿן. דאָס מאָל אויף מאַטראַצן אינעם געשיצטן צימער. איך בין געלעגן לעבן מײַן ברודער אונטער אַ וואַרעמער, שווערער קאָלדרע. פֿון די מחשבֿות וואָס האָבן זיך געיאָגט און פֿאַרפּלאָנטערט איינע מיט דער צווייטער אין מײַן קאָפּ, צווישן וואַך און שלאָף, געדענק איך נאָר איינע: ניקי גאָליס שטייט פֿאַר מיר אָנגעטאָן אין זײַנע גריכישע בגדי־מלכות (די באָבע רופֿט זיי “האַנטעכער”) און איך גיי צו אים צו און זאָג שטיל: “זײַ מיר מוחל פֿאַר מײַנע רייד. ביסט גאָרנישט אַזאַ רשע מרושע, ווי איך האָב געמיינט. ס׳זענען פֿאַראַן אמתע רשעים אויף דער וועלט”.


מײַן זיידע פֿון ישׂראל

אַלע קינדער אין גרעדיניצע* האָבן געהאַט טאַטעס און זיידעס גרויסע גיבורים. זייערע טאַטעס און זיידעס זענען געווען הויך ווי אַ פֿילשטאָקיק הויז, אָדער גאָר ווי דער “אינטערקאָנטינענטאַל”, דער העכסטער האָטעל אין בוקאַרעשט, וואָס האָט זיך געצויגן איבער די אַלע איבעריקע בנינים און שיִער נישט אָנגעטאַפּט מיטן דאַך די הימלען. זייערע שווערע, שטאָלענע פֿויסטן זעען געווען בכּוח צעפּלעטשן דאָס בלעך פֿון די נײַסטע מאַשינען מיט איין קלאַפּ.

וואָס שייך מיך אַליין, פֿלעג איך מיט מײַן אייגענעם מויל פֿאַרוואַנדלען מײַן טאַטע, אַ טיפּישער פֿרידלעכער אינזשעניר, אין אַ שרעקלעכן קעמפֿער. פֿון די העלדישקייטן וואָס ער האָט אַרויסגעוויזן, האָב איך געקענט דערציילן מעשׂיות אָן אַ שיעור און אָן אַ סוף.

מיטן זיידן איז געווען אָבער אַנדערש. אַז ס׳איז געקומען די רייד וועגן זיידעס, האָבן מײַנע שטענדיק באַפֿליגלטע פֿאַנטאַזיעס נישט געקענט אויפֿהייבן זיך פֿון דער ערד; ווי אַ קליין פֿייגעלע, וואָס פֿאָכעט מיט די פֿליגלען און קען זיך בשום־אופֿן נישט געבן קיין עצה מיטן פֿליִען.

איך האָב פּשוט נישט געקענט דעם זיידן. איך האָב אים אין מײַן לעבן קיינמאָל נישט געזען.

אין שטוב איז זײַן נאָמען זעלטן דערמאָנט געוואָרן, שוין אָפּגערעדט פֿון וויכטיקע פּרטים וועגן זײַן וווּקס און שטאַרקייט. דאָס איינציקע וואָס איך האָב געוווּסט אויף זיכער איז, אַז ער וווינט נישט אין דעם זעלבן לאַנד וואָס מיר. ער וווינט אין ישׂראל.

אַ מאָל האָט מיך די מאַמע אַוועקגעזעצט אויף איר שויס און גענומען רעדן אויף אַ זיס, צאַרט, קינדיש קול, וואָס ווערט גענוצט צו רעדן מיט קליינע קינדער. “דו ווייסט, אַז אין אַ וואָך אַרום וועט דער זיידע קומען באַזוכן אונדז?”

“ווי אַזוי וועט ער קומען? מיט אַן אויטאָ?”

“נאַרעלע, ער וווינט דאָך אין ישׂראל. ישׂראל געפֿינט זיך ערגעץ העט־ווײַט, איבערן ים. טרעפֿן טרעפֿט מען אַהין בלויז מיטן עראָפּלאַן, אַ מין מאַשין מיט אײַזערנע פֿליגלען, וואָס שוועבט אין דער לופֿטן מיט אַלע פּאַסאַזשירן”.

די ווערטער “מאַשין”, “פֿליִען”, “זיידע” האָבן מיך פֿאַרכּישופֿט. מײַן כּוח־הדמיון האָט גענומען גאַלאָפּירן ווי אַ יונג, ווילד לאָשיקל. די חבֿרים אין גרעדיניצע האָבן זיך באַלד דערוווּסט פֿון מיר, אַז מײַן זיידע איז די הויך פֿון דרײַ מעטער. ער וווינט זייער, זייער ווײַט אין אַ הייל אין די בערג, וועלכע ער האָט אויסגעגראָבן מיט די אייגענע הענט. פֿון דער הייל פֿירט ער אָן מיט אַ באַנדע שטאַרקע טאַטעס און זיידעס וואָס לאָזן זיך, פֿון צײַט צו צײַט, איבער דער וועלט אויסצופֿירן זײַנע באַפֿעלן.

סוף־כּל־סוף, איז געקומען דער טאָג.

ס׳האָט זיך דערהערט אַ קלונג. די גאַנצע משפּחה, גרויס און קליין, האָט זיך אויסגעשטעלט בײַ דער טיר, ווי קליינע פּיאָנערן אויף דעם ערשטן מײַ־פּאַראַד. אַלע אַרומגעוואַשן, אויסגעצוואָגן, אָנגעטאָן אין די בעסטע מלבושים. דער טאַטע האָט פֿײַערלעך אַ קוועטש געטאָן די קליאַמקע. די טיר האָט זיך געעפֿנט און פֿאַר מיר האָט זיך אַנטפּלעקט מײַן זיידנס געשטאַלט. אַ מיטלוווּקסיקער, זײַן בויך שטאַרצט אַ קאַפּעלע איבער דעם רימען. זײַנע קליידער שמעקן מיט אויסלאַנד.

דאָס פּנים — אַ קײַלעכדיקס און רויטלעכס. זײַן קאָפּ — קוים פֿאַרדעקט מיט שוואַרצע, באַפֿאַרבטע פּאַסן האָר, וואָס ציִען זיך פֿון איין אויער צום צווייטן. די קליינע, בלויע אויגן האָבן מיך נײַגעריק אָפּגעמאָסטן פֿון אונטער די גרויסע באַגילדעטע ברילן, פֿון וועלכע ס׳האָט זיך ערטערווײַז אָפּגעשיילט דאָס גאָלד.

“שלום־עליכם”, האָט אונדזער משפּחה־כאָר אויסגעזונגען.

“עליכם־שלום”, איז געקומען מײַן זיידנס ענטפֿער.

“קום אַרײַן, שטיי נישט אין דרויסן”.

וועמענס איז דאָס שיינע קינד, דײַנס?”, האָט דער זיידע אַ פֿרעג געטאָן די מאַמע. גענומען מיך אויף זײַנע האָריקע הענט און צוגעקלעפּט נאַסע קושן צו ביידע באַקן; די שיטערע נישט־אָפּגעגאָלטע האָר איבער זײַן אייבערשטער ליפּ האָבן מיך עטוואָס אַ קיצל געטאָן. “סאָמעוועסט אין דײַן מאַמען, צוויי טראָפּנס וואַסער. קיין עין הרע”, איז ער נתפּעל געווען. “נאַ, דאָס איז אַ מתּנה פֿאַר דיר”, האָט ער צוגעגעבן.

זײַן רעכטע האַנט האָט זיך געגריבלט אַ ווײַלע אין זײַן דזשאַנטע** און אַרויסגעשלעפּט פֿון דאָרטן אַ שפּילעכל, אַן אויטאָ. אַזאַ אויטאָ האָב איך נאָך קיינמאָל נישט געזען. גרויס, רויט, די טירעלעך עפֿענען זיך, אויפֿן דאַך בלישטשעט אַ רויט ליכטל. דער זיידע האָט מיך אַראָפּגעלאָזט אויף דער ערד מיט דעם אוצר אין דער האַנט.

די גרויסע האָבן אַרומגערעדט זייערע מתּנות. איך בין געווען אַרײַנגעטאָן מיט לײַב־און־לעבן אין דעם שפּילעכל, אָנגעקוועלט אויף דעם סקריפּעניש, וואָס די רעדער האָבן אַרויסגעלאָזט.

דער זיידע האָט זיך צוגעזעצט לעבן מיר.

“ווער ביסטו?” — האָט ער געפֿרעגט מיך שטיל, צורירנדיק זיך מיט אַ פֿינגער צו מײַנע זײַדענע, העלע לאָקן.

“איך בין אַ ייִנגעלע” — האָב איך געענטפֿערט.

“יאָ, אַוודאי ביסטו אַ ייִנגעלע, אָבער דו ביסט אויך אַ ייִדיש ייִנגעלע”.

איך האָב אויסגעדרייט צו אים דעם קאָפּ. סײַ אין גרעדיניצע און סײַ אין דער היים האָט מען מיך אַזוי קיינמאָל נישט גערופֿן.

“יאָ, דו ביסט אַ קליין ייִדיש ייִנגעלע”. אַ וואָלקנדל האָט אַ קורצע ווײַלע זיך געהאַלטן אויף זײַן פּנים. די פּלוצעמדיקע ערנסטקייט, מיט וועלכער ער האָט עס געזאָגט, האָט זיך מיר אויך איבערגעגעבן און אויפֿגעוועקט אין מיר אַ קליין, קליין מענטשעלע, וואָס האָט ביז אַהער שעמעוודיק געשוויגן.


*) קינדערגאָרטן אויף רומעניש

**) קיישל

Posted in מעשׂיות, פֿאַרשידנס | Tagged | Leave a comment