סטוטשקאָוו און דער גרויסער ווערטערבוך

רעדע פֿון לייזער בורקאָ אין שלום עליכם־צענטער, דעם 30סטן יאַנואַר 2011

This entry was posted in אונטערנעמונגען, געשיכטע, פֿאַרשידנס and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to סטוטשקאָוו און דער גרויסער ווערטערבוך

  1. shimke says:

    A groysn dank far der lektsie. Az ikh voyn azoy vayt, is a tsore vos ikh ken nisht bayzayn bay azoyne unternemungen in NY, ober itst ken ikh oykh a bisl honoe hobn derfun. — Tsi iz meglekh tsu zen oykh dem film af internetz? Nokh a mol – a dank!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *