סטוטשקאָוו און דער גרויסער ווערטערבוך

רעדע פֿון לייזער בורקאָ אין שלום עליכם־צענטער, דעם 30סטן יאַנואַר 2011

This entry was posted in אונטערנעמונגען, געשיכטע, פֿאַרשידנס and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to סטוטשקאָוו און דער גרויסער ווערטערבוך

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *