די רעגיסטראַציע פֿאַר דער ייִדיש־װאָך איז שױן אָפֿן! רעגיסטרירט זיך דאָ. די ייִדיש־װאָך װעט פֿאָרקומען דעם 17טן – 23סטן אויגוסט, 2022, אין קאָפּײק, ניו־יאָרק. 

mir kultivirn

בילדער פֿון ייִדיש־װאָך 2021

בילדער פֿון מיכאל װאָסקאָלאָװיטש

ייִדיש־װאָך גאַלעריע (Flickr)