ייִדיש־װאָך 2018 איז פֿאָרקומען פֿונעם 15טן אױגוסט ביזן 21טן. מיר וועלן באַלד אַרויפֿשטעלן פּרטים וועגן ייִדיש־וואָך 2019.
mir kultivirn

בילדער פֿון ייִדיש־װאָך 2017

       

ייִדיש־װאָך גאַלעריע (Flickr)