די ייִדיש־װאָך װעט פֿאָרקומען דעם 16טן – 22סטן אויגוסט, 2023, אין קאָפּײק, ניו־יאָרק. 

mir kultivirn

בילדער פֿון ייִדיש־װאָך 2021

בילדער פֿון מיכאל װאָסקאָלאָװיטש

ייִדיש־װאָך גאַלעריע (Flickr)