די רעגיסטראַציע אויף דער ייִדיש־װאָך, װאָס װעט פֿאָרקומען דעם 16טן – 22סטן אויגוסט, 2024, אין קאָפּײק, ניו־יאָרק, איז שױן אָפֿן!

mir kultivirn

בילדער פֿון ייִדיש־װאָך 2021

בילדער פֿון מיכאל װאָסקאָלאָװיטש

ייִדיש־װאָך גאַלעריע (Flickr)