פֿאַרשרײַבט זיך די דאַטעס: די קומענדיקע ייִדיש־װאָך װעט פֿאָרקומען דעם 17טן – 23סטן אויגוסט, 2022, אין קאָפּײק, ניו־יאָרק. 

mir kultivirn

בילדער פֿון ייִדיש־װאָך 2017

       

ייִדיש־װאָך גאַלעריע (Flickr)