מיטן יוגנטרוף־אַרכיװ ברענגען מיר אײַך אין אַ דיגיטאַליזירטער פֿאָרם אַלע נומערן ”יוגנטרוף” װאָס זענען אַרױסגעגאַנגען זינט דעם ערשטן נומער אין 1965.

דער פּראָיעקט איז געשטיצט געװאָרן דורך אַ סובסידיע פֿון דער פֿונדאַציע פֿון ייִדישער שפּראַכקולטור א״נ בנימין שעכטער. דורכגעפֿירט האָט אים יאַנקל־פּרץ בלום מיט דער מיטאַרבעט פֿון מינע־ליפֿשע װישװאַנאַט און דזשאָרדין קוציק.