װעגן אונדז

‏אונדזער פֿאַרװאַלטונג

אונדזער שליחות

דער ציל פֿון יוגנטרוף איז צו קולטיװירן דאָס פּינטעלע ייִדיש בײַ דער הײַנטיקער יוגנט: דורכן שטיצן און פֿאַרשפּרײטן דעם לעבעדיקן באַנוץ פֿונעם ייִדישן לשון איבער דער װעלט, דורכן שאַפֿן מעגלעכקײטן זיך צו לערנען ייִדיש און צו רעדן די שפּראַך, און דורכן צושטעלן מיטלען און שטיצונג פֿאַר ייִדיש־רעדנדיקע יחידים און משפּחות אין אַ ברײטער געזעלשאַפֿטלעכער נעץ.

אַנומלטיקע אַרטיקלען װעגן אונדז

שטעלט זיך אין קאָנטאַקט

טעלעפֿאָן׃ 1-212-796-5782
בליצפּאָסט׃ info@yugntruf.org
Yugntruf – Youth for Yiddish
PO Box 596, New York, NY 10276