רעגיסטראַציע אױף דער ייִדיש־װאָך

מיט אַלגעמײנע פֿראַגעס װעגן דער ייִדיש־װאָך און רעגיסטראַציע, שטעלט זיך אין קאָנטאַקט מיט מירע־רבֿקהן אויף yvokh@yugntruf.org. מיט טעכנישע פֿראַגעס און קאָמענטאַרן בנוגע דעם דאָזיקן פֿאָרמולאַר, שרײַבט יאַנקל־פּרצן אויף yp@yugntruf.org.

טאָמער האָט איר דעם מינדסטן ספֿק װעגן אײַער רעגיסטראַציע, זײַט אַזוי גוט און שרײַבט אונדז אײדער איר באַצאָלט, װאָרן מיר זענען מחוייבֿ צו צאָלן די קאָסטן פֿון אַ טראַנסקאַציע אַפֿילו װען מיר שיקן דאָס געלט צוריק. 

רעגיסטראַציע איז פֿאַרמאַכט. אָבער עס קען זײַן אַז מיר האָבן נאָך אַ פּאָר פֿרײַע ערטער. אויב איר פֿאַרשרײַבט זיך דאָ װעלן מיר זיך שטעלן מיט אײַך אין קאָנטאַקט.