רעגיסטראַציע אױף דער ייִדיש־װאָך

1. באַטײליקונג

אױף דער ייִדיש־װאָך שטעלן מיר צו אַ רײַכע און באַלערנדיקע פּראָגראַם פֿון אַקטיװיטעטן, װאַרשטאַטן, און רעפֿעראַטן, אַלע אָנגעפֿירט פֿון די באַטייליקטע אַליין. ספּעציעל װילן מיר באַדאַנקען די װאָס גרייטן צו די אַקטיװיטעטן װאָס טרעפֿן זיך טאָג־טעגלעך דורך דער װאָך. דעם צײַטפּלאַן שטעלן מיר צונויף אַ פּאָר חדשים פֿאַר דער ייִדיש־װאָך, טאָ שיקט צו װאָס גיכער אײַערע פֿאָרלייגן. מיר באַמיִען זיך צו שאַפֿן אַ פֿאַרשיידנאַרטיקע פּראָגראַם, װעלן מיר טיילמאָל אָפּגעבן די בכורה אַקטיװיטעטן װאָס העלפֿן אונדז דערגרייכן דעם דאָזיקן ציל. כּדי צו אָנערקענען אײַער מי רעכענען מיר אַראָפּ $50 פֿון אײַער רעגיסטראַציע־פּרײַז פֿאַר יעדער שעה װאָס איר פֿירט אָן מיט אַ פּראָגראַם. דאָס הייסט, אַז אויב איר פֿירט אָן מיט אַן אַקטיװיטעט װאָס קומט פֿאָר 1 מאָל, וועט אײַך קומען אַ הנחה פֿון $50, און אויב איר פֿירט אָן מיט אַן אַקטיוויטעט וואָס קומט פֿאָר 4 מאָל אין װאָך, וועט אײַך קומען אַ הנחה פֿון $200. טאָמער פֿאַרשרײַבט איר זיך פֿאַרן אַרײַנשיקן אײַער פֿאָרלייג אויף אַן אַקטיװיטעט אָדער אײדער מיר האָבן אײַער אַקטיװיטעט גוטגעהײסן, װעט איר תּחילת באַצאָלן די גאַנצע סומע, און דערנאָך, אויב אײַער אַקטיװיטעט(ן) װערט/ן אָנגענומען, קענען מיר אײַך צוריקצאָלן די הנחה־סומע.

2. פּערזענלעכע דאַטן

3. מיטגלידערשאַפֿט

אַלע װאָס פֿאַרשרײַבן זיך אױף דער ייִדיש־װאָך מוזן זײַן מיטגלידער פֿון יוגנטרוף. טאָמער האָט איר נאָך נישט באַצאָלט אײַער מיטגלידגעלט אױף הײַיאָר, זײַט אַזױ גוט און טוט דאָס איצט! אויב אַלע רעגיסטראַנטן האָבן שוין באַצאָלט מיטגלידגעלט אויף הײַיאָר, זײַט אַזוי גוט און גיט אַ קוועטש אינעם קעסטעלע אונטן.

4. אױטאָבוס

דער אױטאָבוס צו דער ייִדיש־װאָך װעט אָפּפֿאָרן 1:30 נאָך מיטאָג, מיטװאָך, דעם 14טן אױגוסט, און װעט אָנקומען אַרום 4:00 נאָך מיטאָג. זײַט אַזױ גוט און קומט אָן אַ האַלבע שעה פֿריִער. פֿון דער ייִדיש־װאָך װעט מען אָפּפֿאָרן 1:30 נאָך מיטאָג, דינסטיק, דעם 20סטן אױגוסט, און אָנקומען קײן מאַנהעטן (מידטאַון) אַרום 4:00 נ״מ.

5. באַשטעלן צימערן

גיט אַ קוועטש דאָ כּדי צו זען בילדער און אַ פּרטימדיקע פֿאַרגלײַכונג פֿון די צימערן.

מאַפּע פֿון צימערן

פּרײַז פֿון צימערן און װיפֿל בלײַבן לײדיק

פֿאַרשרײַבט זיך אױף נאָך אַ צימער


דאָ קען מען זיך פֿאַרשרײַבן אױף נאָך אַ צימער:

פֿאַרשרײַבט זיך אױף נאָך אַ צימער


דאָ קען מען זיך פֿאַרשרײַבן אױף נאָך אַ צימער:

פֿאַרשרײַבט זיך אױף נאָך אַ צימער


דאָ קען מען זיך פֿאַרשרײַבן אױף נאָך אַ צימער:

6. הנחה

אויב מען האָט אײַך געגעבן אַ הנחה־קאָד קענט איר אים דאָ אַרײַנגעבן.

7. צושטײַער
8. נאָך עפּעס?
9. באַװאָרענישן