רעגיסטראַציע אױף דער ייִדיש־װאָך

מיט אַלגעמײנע פֿראַגעס װעגן דער ייִדיש־װאָך און רעגיסטראַציע, שטעלט זיך אין קאָנטאַקט מיט מירע־רבֿקהן אויף yvokh@yugntruf.org. מיט טעכנישע פֿראַגעס און קאָמענטאַרן בנוגע דעם דאָזיקן פֿאָרמולאַר, שרײַבט יאַנקל־פּרצן אויף yp@yugntruf.org.

טאָמער האָט איר דעם מינדסטן ספֿק װעגן אײַער רעגיסטראַציע, זײַט אַזוי גוט און שרײַבט אונדז אײדער איר באַצאָלט, װאָרן מיר זענען מחוייבֿ צו צאָלן די קאָסטן פֿון אַ טראַנסקאַציע אַפֿילו װען מיר שיקן דאָס געלט צוריק. 

1. באַטײליקונג

אױב איר װילט אָנפֿירן מיט אַן אַקטיװיטעט, דיסקוסיע, אָדער לעקציע, זײַט אַזוי גוט און פֿילט אױס אָט דעם בױגן.

2. פּערזענלעכע דאַטן

3. מיטגלידערשאַפֿט

אַלע װאָס פֿאַרשרײַבן זיך אױף דער ייִדיש־װאָך מוזן זײַן מיטגלידער פֿון יוגנטרוף. טאָמער האָט איר נאָך נישט באַצאָלט אײַער מיטגלידגעלט אױף הײַיאָר, זײַט אַזױ גוט און טוט דאָס איצט! אויב אַלע רעגיסטראַנטן האָבן שוין באַצאָלט מיטגלידגעלט אויף הײַיאָר, זײַט אַזוי גוט און גיט אַ קוועטש אינעם קעסטעלע אונטן.

4. אױטאָבוס

דער אױטאָבוס פֿאָרט אַװעק 30׃1 נאָך מיטאָג דעם 11טן אױגוסט פֿון 247 װעסט 30סטע גאַס אין מאַנהעטן, ניו-יאָרק.

מיר פֿאָרן אַװעק פֿון קאָפּייק 30׃1 נאָך מיטאָג דעם 17טן אױגוסט צום זעלבן אַדרעס אין מאַנהעטן.

5. באַשטעלן צימערן

גיט אַ קוועטש דאָ כּדי צו זען בילדער און אַ פֿאַרגלײַכונג פֿון די צימערן. (נגבֿ הײסט דאָרט "Berkshire rooms", און תּל־אָבֿיבֿ — "Lodge Rooms".)

מאַפּע פֿון צימערן

טײלװאָכיקע רעגיסטראַציעס זענען איצט גילטיק אַחוץ אין די טאָפּל־צימערן פֿון תּל־אָבֿיבֿ.

פֿאַר קינדער פֿון 3 יאָר און ייִנגער דאַרף מען קײן אָרט אין צימער נישט באַשטעלן, אָבער פֿאַרגעסט נישט זײ צו פֿאַרשרײַבן מיטן נאָמען און עלטער אויבן אונטער דער רובריק „פּערזענלעכע דאַטן“, מיר זאָלן װיסן אַז זײ קומען!

פּרײַז פֿון צימערן און װיפֿל בלײַבן לײדיק

פֿאַרשרײַבט זיך אױף נאָך אַ צימער


דאָ קען מען זיך פֿאַרשרײַבן אױף נאָך אַ צימער:

פֿאַרשרײַבט זיך אױף נאָך אַ צימער


דאָ קען מען זיך פֿאַרשרײַבן אױף נאָך אַ צימער:

פֿאַרשרײַבט זיך אױף נאָך אַ צימער


דאָ קען מען זיך פֿאַרשרײַבן אױף נאָך אַ צימער:

6. הנחה

אויב מען האָט אײַך געגעבן אַ הנחה־קאָד קענט איר אים דאָ אַרײַנגעבן.

7. צושטײַער
8. נאָך עפּעס?
9. באַװאָרענישן