ס׳איז אַרױס אַ נײַער נומער יוגנטרוף!

נאָך לאַנגע חדשים אַרבעט זענען מיר שטאָלץ צו אַנאָנסירן אַז מ’האָט אַרױסגעגעבן אַ נײַעם נומער יוגנטרוף. מ’קען באַשטעלן אַן עקזעמפּלאַר סײַ װי אַ געדרוקטע אױסגאַבע און סײַ װי אַן עלעקטראָנישע אָט דאָ.

ZHURNAL_080813_Page_01

This entry was posted in פֿאַרשידנס. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *