דרײַ לידער פֿון שמואל נײַדאָרף

קוועטשט אונטן, כּדי צו לייענען די נײַע לידער פֿון שמואל נײַדאָרף

לידער פֿון שמואל נײַדאָרף

This entry was posted in פּאָעזיע and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *