אַ נײַ ליד פֿון לאה ראָבינסאָן

קוועטשט אונטן, כּדי צו לייענען דאָס נײַע ליד פֿון לאה ראָבינסאָן

אַן אומגעריכט באַגעגעניש מיט אַ געזעמל זעלטענע און גאָר אַלטע ביכער

This entry was posted in פּאָעזיע and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to אַ נײַ ליד פֿון לאה ראָבינסאָן

  1. Rosita says:

    Me ha causado profunda emocion ver una pagina dedicada al idish.Soy cantante ,y he dedicado mi vida a la cancion en idish.Vivo en argentina ,ciudad de LA PLATA-PCIA BUENOS AIRES.

    Desde ya muchas gracias.si fuera posible estar en contacto con Uds.seria un enorme placer.
    Hasta Pronto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *