אַ נײַ ליד פֿון לאה ראָבינסאָן

קוועטשט אונטן, כּדי צו לייענען דאָס נײַע ליד פֿון לאה ראָבינסאָן

אַן אומגעריכט באַגעגעניש מיט אַ געזעמל זעלטענע און גאָר אַלטע ביכער

This entry was posted in פּאָעזיע and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to אַ נײַ ליד פֿון לאה ראָבינסאָן

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *