הײַקו

אַ ניט־באַטראַכט לעבן

װאָלט געװען אַ פֿאַרגעניגן

זײַ מוחל, סאָקראַטעס

This entry was posted in פּאָעזיע. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *