מאַקס ווײַנרײַך אין פּאַלעסטינע

פּראָפֿ’ בנימין מאָס רעדט וועגן מאַקס ווײַנרײַכס נסיעה קיין פּאַלעסטינע אין די 1930ער יאָרן. רעדע געהאַלטן אויף דער ייִדיש־וואָך 2010This entry was posted in געשיכטע, ייִדיש־װאָך. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *