שרײַבט

הײַנט האָבן מיר באַשלאָסן, אַז יעדער מענטש זאָל אָנשרײַבן אַ פּאָר ווערטער וועגן וואָס עס זאָל נישט זײַן פֿאַר אונדזער בלאָג. עס פֿעלט ניט ייִדישיסטן, עס פֿעלט בלויז צײַט — יעדער איז צו פֿאַרנומען מיט אַנדערע זאַכן, מיט ענגליש אָדער עבֿרית רחמנא לצלן. געדענקט זשע, ייִדן: ייִדיש דאַרף זײַן די ערשטע פּריאָריטעט אין אונדזער קולטור־לעבן! וואַרפֿט אַוועק די אַלע נאַרישקייטן שרײַבט עפּעס — איר האָט דאָס וואָרט!

לייזער

This entry was posted in פֿאַרשידנס. Bookmark the permalink.

2 Responses to שרײַבט

  1. yankl says:

    איך שלאָג פאָר אַז איר זאָלט מאַכן דעם טעקסט װאָס גרעסער כּדי מענטשן זאָלן קענען לײענען װאָס איז שױן געשריבן

  2. יאַנקל־פּרץ says:

    מיר האָבן טאַקע געמאַכט דעם שריפֿט אַ ביסל גרעסער — איך האָף אַז איצט איז גרינגער צו לײנען!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *