צימערן און פּרײַזן

אַלע פּרײַזן זענען פֿאַר אײן מענטש. כּדי צו באַשטעלן אַ פּריװאַטן צימער דאַרף מען באַשטעלן אַן אײנצעלנעם צימער.

צימערדאָלאַר אַ װאָך אַ מענטשדאָלאַר אַ טאָג אַ מענטשדאָלאַר אַ טאָג (פֿרײַטיק, שבת, זונטיק) אַ מענטשלײדיקע ערטער (מענטשן)
כּנען/נגבֿ אײנצל־צימער (אָזערע־זײַט)$2080$380$4551
כּנען/נגבֿ אײנצל־צימער (װאַלד־זײַט)$1810$330$3954
כּנען/נגבֿ טאָפּל־צימער (אָזערע־זײַט)$1270$225$27516
כּנען/נגבֿ טאָפּל־צימער (װאַלד־זײַט)$1100$200$24016
תּל־אָבֿיבֿ/גן־עדן/ירושלים אײנצל־צימער (אָזערע־זײַט)$1460$265$3204
תּל־אָבֿיבֿ/גן־עדן/ירושלים אײנצל־צימער (װאַלד־זײַט)$1270$225$2751
תּל־אָבֿיבֿ/גן־עדן/ירושלים טאָפּל־צימער (אָזערע־זײַט)$900$160$19517
תּל־אָבֿיבֿ/גן־עדן/ירושלים טאָפּל־צימער (װאַלד־זײַט)$740$130$160אױספֿאַרקױפֿט
קינד (4־12) אױף אַ בעטל$530$95$115אָן אַ שיעור
קינד (4־12) אױף אַ בעט$530$95$115אָן אַ שיעור
צופֿאָרער$500$85$100אָן אַ שיעור