צימערן און פּרײַזן

אַלע פּרײַזן זענען פֿאַר אײן מענטש. כּדי צו באַשטעלן אַ פּריװאַטן צימער דאַרף מען באַשטעלן אַן אײנצעלנעם צימער.

צימערדאָלאַר אַ װאָך אַ מענטשדאָלאַר אַ טאָג אַ מענטשדאָלאַר אַ טאָג (פֿרײַטיק, שבת, זונטיק) אַ מענטשלײדיקע ערטער (מענטשן)
כּנען/נגבֿ אײנצל־צימער (קוקט אױף דער אָזערע)$1700$320$370אױספֿאַרקױפֿט
כּנען/נגבֿ אײנצל־צימער (קוקט אױפֿן װאַלד)$1550$290$3406
כּנען/נגבֿ טאָפּל־צימער (קוקט אױף דער אָזערע)$1100$205$2407
כּנען/נגבֿ טאָפּל־צימער (קוקט אױפֿן װאַלד)$950$175$2105
ירושלים/תּל־אָבֿיבֿ/גן־עדן אײנצל־צימער (קוקט אױף דער אָזערע)$1300$240$2901
ירושלים/תּל־אָבֿיבֿ/גן־עדן אײנצל־צימער (קוקט אױפֿן װאַלד)$1150$210$2602
ירושלים/תּל־אָבֿיבֿ/גן־עדן טאָפּל־צימער (קוקט אױף דער אָזערע)$800$145$18015
ירושלים/תּל־אָבֿיבֿ/גן־עדן טאָפּל־צימער (קוקט אױפֿן װאַלד)$650$115$150אױספֿאַרקױפֿט
קינד (4־12 יאָר אַלט) אױף אַ בעטל$470$85$105אָן אַ שיעור
קינד (4־12 יאָר אַלט) אין אַ בעט (נאָר אין אַ טאָפּל־צימער)$470$85$105אָן אַ שיעור