צימערן און פּרײַזן

אַלע פּרײַזן זענען פֿאַר אײן מענטש. כּדי צו באַשטעלן אַ פּריװאַטן צימער דאַרף מען באַשטעלן אַן אײנצעלנעם צימער.

צימערדאָלאַר אַ װאָך אַ מענטשדאָלאַר אַ טאָג אַ מענטשדאָלאַר אַ טאָג (פֿרײַטיק, שבת, זונטיק) אַ מענטשלײדיקע ערטער (מענטשן)
כּנען־נגבֿ (איינצל)$1675$335$36512
כּנען־נגבֿ (טאָפּל)$1075$210$24012
תּל־אָבֿיבֿ / גן־עדן (איינצל)$1275$250$2803
תּל־אָבֿיבֿ / גן־עדן (טאָפּל)$775$150$180אױספֿאַרקױפֿט
קינד (5 – 13) אין אַ פֿולער בעט (נאָר אין אײנצל־צימער) $525$525$525אָן אַ שיעור
קינד (5 – 13) אין אַ בעטל$525$100$120אָן אַ שיעור