אָפּשאַץ־בױגן אױפֿן לערער־סעמינאַר 2011

אַז איר װילט דװקא שרײַבן מיט לאַטײַנישע אותיות, קװעטשט אױפֿן דאָזיקן קנעפּל:

װי אַזױ שרײַבט מען לשון־קודשע אותיות?

    1. צי האָט דער לערער־סעמינאַר אײַך געהאָלפֿן מיט געדאַנקען און מאַטעריאַלן, װאָס איר װעט קענען ניצן בײַם לערנען ייִדיש? צי קענט איר געבן אַ משל?

    2. װאָס זײַנען געװען די מעלות פֿונעם סעמינאַר?

    3. װאָס זײַנען געװען די חסרונות פֿונעם סעמינאַר?

    4. װאָס קען מען צוגעבן בײַטן איבער אַ יאָר?

    5. צוגאָב־באַמערקונגען׃