סבֿיבֿות

סבֿיבֿות זענען אַזעלעכע אומפֿאָרמעלע פֿאַרברענגנס װוּ ייִדיש רעדערס און תּלמידים קומען צוזאַמען און שמועסן, עסן, און באַקענען זיך אײנס מיטן אַנדערן. כּדי אױסצוגעפֿינען װען ס’װעלן פֿאָרקומען די קומעדיקע סבֿיבֿות, גיט אַ קוק אױף אונדזער גוגל קלאַענדאַר. פֿאַר נאָך אינפֿאָרמאַציע, דריקט אױף אײנעם פֿון די קנעפּלעך אָדער שיקט אונדז אַ בריװ.