װערט אַ מיטגליד!

  נאָמען*

  פֿאַמיליע-נאָמען*

  אַדרעס *

  שטאָט*

  פּאָסטקאָד*

  שטאַט

  לאַנד

  בליצפּאָסט אַדרעס*

  װאָס פֿאַר אַ סאָרט מיטגלידערשאַפֿט װילט איר?

  קאָמענטאַרן

  זײַט אַזױ גוט און ענטפֿערט אױף דער פֿראַגע אַז מ'זאָל זײַן זיכער אַז איר זענט ניט קײן ראָבאָט

  כּדי צו באַצאָלן פֿאַר אײַער מיטגלידערשאַפֿט, קענט איר אָדער אַרײַנשיקן אַ טשעק דער געהעריקער סומע אױפֿן װײַטערדיקן אַדרעס:

  Yugntruf – Youth for Yiddish
  419 Lafayette Street, 2nd Floor
  New York, NY 10003

  אָדער קלײַבט אױס אײנע פֿון די װײַטערדיקע ברירות כּדי צו באַצאָלן מיט אַ קרעדיט־קאַרטל אָדער PayPal
  (איר זאָלט אַזױ טאָן ערשט נאָך דעם װי איר שיקט אַרײַן די מיטגלידערשאַפֿט אינפֿאָרמאַציע װאָס שטײט אױבן):

  Membership Type