די קומענדיקע ייִדיש־װאָך װעט פֿאָרקומען פֿונעם 12טן ביזן 18טן אויגוסט, 2020 (מיטװאָך ביז דינסטיק). מיר האָפֿן אײַך דאָרט צו זען! 
mir kultivirn

בילדער פֿון ייִדיש־װאָך 2017

       

ייִדיש־װאָך גאַלעריע (Flickr)