סטיפּענדיעס אױף דער ייִדיש־װאָך

צוריק צו דער ייִדיש־װאָך

אַהרן און סאָניע פֿישמאַן־פֿונדאַציע פֿאַר ייִדישער קולטור

טערמין: דעם 17טן יולי,2019

אַ דאַנק דער ברײטהאַרציקײט פֿון דער אַהרן און סאָניע פֿישמאַן־פֿונדאַציע, קען יוגנטרוף דעם זומער אָנבאָטן ביז פֿיר (4) סטיפּענדיעס פֿאַר ביז־גראַדויִר אָדער גראַדויִר־סטודענטן פֿון די פֿאַראײניקטע שטאַטן זײ זאָלן קומען אױף ייִדיש־װאָך 2019 (דעם 14טן ביזן 20סטן אױגוסט). די סטיפּענדיעס װעלן דעקן די אָפּצאָלן פֿאַר די צימערן און יוגנטרוף מיטגלידערשאַפֿט. עס װעט אָבער נישט דעקן קײן אַנדערע פֿאָר־הוצאות. דאָס עסן אױף דער ייִדיש־װאָך איז גאָר כּשר .. .(אַן אָרטאָדאָקסישער משגיח האַלט אַן אױג די גאַנצע װאָך), און ס’זענען דאָ װעגעטאַרישע ברירות

די אַפּליקאַנטן מוזן זײַן אָדער ביז־גראַדויִר אָדער גראַדויִר־סטודענטן, אָדער געבױרענע ייִדיש־רעדערס, צװישן 18 און 25 יאָר אַלט װאָס רעדן ייִדיש צום װײניקסטן אױפֿן ניװאָ פֿון אַן אַװאַנסירטן אָנהײבער. נאָכן אױספֿילן אַ װעבזײַט־אַפּליקאַציע, זאָלן די אַפּליקאַנטן אָנטײלנעמען אין אַ קורצן טעלעפֿאָנישן שמועס אױף ייִדיש כּדי צו פֿאַרזיכערן זײער פֿליסיקײט אין דער שפּראַך. צו באַקומען נאָך אינפֿאָרמאַציע און זיך אָנצוגעבן, שיקט אַ בליצבריװ פֿאַרן 17טן יולי צום  ייִדיש־װאָך־קאָאָרדינאַטאָר, מירה־רבֿקה קאַן, בײַ yvokh@yugntruf.org

אָדער קלינגט אָן יוגנטרוף.

די װאָס האָבן שױן באַקומען די סטיפּענדיע פֿון דער בנימין שעכטער־פֿונדאַציע מעגן הײַיאָר אַפּליקירן נאָך אַ מאָל מאָל.

סטיפּענדיע פֿאַר יונגע־לײַט פֿון מיזרח־אײראָפּע

טערמין: דעם 2טן יולי, 2019

אַ דאַנק דער ברײטהאַרציקײט פֿון דער פֿונדאַציע אױפֿן נאָמען פֿון מאַקס און אַנאַ לעװינסאָן איז יוגנטרוף יוגנט פֿאַר ייִדיש שטאָלץ צו מעלדן אַז מיר װעלן נאָך אַ מאָל קענען הײַיאָר געבן פֿולע סטיפּענדיעס אױף דער הײַיאָריקער ייִדיש־װאָך (דעם 14טן ביזן 20סטן אױגוסט). די אַפּליקאַנטן מוזן זײַן ייִדיש־רעדערס אינעם עלטער פֿון 18 ביז 30 יאָר פֿון אַ מיזרח־אײראָפּעיִשן לאַנד.*

די סטיפּענדיע װעט דעקן אַלע הוצאות פֿונעם פֿאָרן קײן אַמעריקע, דעם טראַנספּאָרט אויף דער ייִדיש־װאָך און פֿולן פּאַנסיאָן.

נאָכן אױספֿילן אַ װעבזײַט־אַפּליקאַציע, זאָלן די אַפּליקאַנטן אָנטײלנעמען אין אַ קורצן טעלעפֿאָנישן שמועס אויף ייִדיש כּדי צו פֿאַרזיכערן זײער פֿליסיקײט אין דער שפּראַך.
דער אַפּליקאַנט מוז רעדן ייִדיש צום װײניקסטן אױפֿן ניװאָ פֿון אַן אַװאַנסירטן אָנהײבער און מוז קענען זיך פֿאַרשטענדיקן אין אַ סבֿיבֿה װאָס פֿירט זיך בלויז אױף ייִדיש.

צו באַקומען נאָך אינפֿאָרמאַציע שיקט אַ בליצבריװ צום ייִדיש־װאָך־קאָאָרדינאַטאָר, מירע־רבֿקה קאַנינג, בײַ

yvokh@yugntruf.org

אָדער קלינגט אָן יוגנטרוף
1-212-796-5782
*די לענדער װאָס ווערן פֿאַררעכנט פֿאַר מיזרח־אײראָפּעיִשע זענען: אונגערן, אוקראַיִנע, װײַסרוסלאַנד, טשעכישערעפּובליק, ליטע, לעטלאַנד, מאָלדאָװע, סלאָוואַקײַ, עסטלאַנד, פּױלן, רומעניע און רוסלאַנד.

אַלגעמײנע סטיפּענדיעס

מיר האָבן אַ באַגרײניצטע צאָל געלטער צו העלפֿן די װאָס קענען נישט באַצאָלן דעם פֿולן פּרײַז. פֿאַרבינדט זיך מיט yvokh@yugntruf.org איבערצורעדן די מעגלעכקײטן.