די פֿלאַמענדיקע מויערן פֿון דער וועלט

This entry was posted in פּאָעזיע and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to די פֿלאַמענדיקע מויערן פֿון דער וועלט

  1. שלמה says:

    א יישר כח.זער אנגענעמען צו ליינען אין יידיש ס”ווייזט אויס אז איר זענט א טאלענט.שלמה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *