קינדער אָן נעמען (שׁימחה און איכות)

קינדער אָן נעמען

קומען יעדן טאָג אויף דער וועלט

און נעמען אָן קינדער

האָבן זיך פֿאר זיי אַוועקגעשטעלט

משל און נימשל

האָבן קיין טײַטשן חוצן שײַכות

און אין די ימים של

שׂימחה זאָלסט זיך מעסטן לויט דײַן איכות.

About שלום בערגער

דאקטער, פאעט, פרומער ייד.
This entry was posted in פּאָעזיע. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *