בײַ דער אַרבעט פֿאַרמיטלונג

קוועטשט אונטן, כּדי צו לייענען די נײַע געשיכטע פֿון לייזער בורקאָ

בײַ דער אַרבעט־פֿאַרמיטלונג

This entry was posted in מעשׂיות. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *