ערשטער חורבן־מוזיי

פּראָפֿ’ דוד פֿישמאַן רעדט וועגן דעם ערשטן חורבן־מוזיי אויף דער וועלט, דער ייִדישער מוזיי אין ווילנע, פֿאַרלייגט באַלד נאָך דער מלחמה, וואָס איז געווען פֿאַרבונדן מיט אַזעלכע וויכטיקע פּערזענלעכקייטן ווי די דיכטערס שמערקע קאַטשערגינסקי און אַבֿרהם סוצקעווערThis entry was posted in געשיכטע, ייִדיש־װאָך. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *