אַ פֿאַרגלײַך פֿון די צימערן

מאַפּע און נאָך פּרטים געפֿינען זיך אונטן

כּנען/נגב א׳ און ב׳ (איינצל) – ג׳ און ד׳ (טאָפּל) 

IMG_1102

ירושלים/תּל־אָבֿיבֿ/גן־עדן ג׳ און ד׳ – טאָפּל

IMG_1103

ירושלים/תּל־אָבֿיבֿ/גן־עדן א׳ און ב׳ – איינצל

IMG_1104

די אָזערע

lake

בנינים פֿון דרױסן

IMG_1119IMG_1120

מאַפּע

BHEC MAPE-3

סך־הכּל פֿון צימערן

בנין
סאָרט צימער
אײנצל־צימער / טאָפּל־צימער

אַרויסבליק אויף דער אָזערע?
גרייס פֿון צימער / עלטער פֿון בנין
פּריװאַט װאַשצימער / לופֿטפֿאַרקילונג
קינדער דערלויבט?
כּנען/נגבֿ
א
איינצל־צימער
יאָ
גרעסער / נײַער
יאָ
נײן
ב
אײנצל־צימער
נײן
גרעסער / נײַער
יאָ
נײן
ג
טאָפּל־צימער
יאָ
גרעסער / נײַער
יאָ
יאָ
ד
טאָפּל־צימער
נײן
גרעסער / נײַער
יאָ
יאָ
ירושלים/גן־עדן/תּל־אבֿיבֿ
א
אײנצל־צימער
יאָ
קלענער / עלטער
יאָ
יאָ
ב
אײנצל־צימער
נײן
קלענער / עלטער
יאָ
יאָ
ג
טאָפּל־צימער
יאָ
קלענער / עלטער
יאָ
יאָ
ד
טאָפּל־צימער
נײן
קלענער / עלטער
יאָ
יאָ